Har du en ung i misbrug placeret på et opholdssted?

Vi hjælper allerede en række opholdssteder rundt om i landet med de unge der er aktivt misbrugende. Det gør vi ved at uddanne personaler på opholdsstederne og ved at tilbyde misbrugsbehandling mens den unge er placeret på opholdsstedet.

Måske har vi allerede et samarbejde med det opholdssted som din ung er placeret på? Uanset går vi ind og afvikler misbruget i et tæt samarbejde med opholdsstedet. Behandlingen foregår i tæt sparring med personalet og ledelsen, der alle løbende modtager uddannelse og supervision, herunder specifik sagssupervision og feedback på behandlingen undervejs.

Det tætte samarbejde giver en langt større succesrate fordi den unge møder den samme indsigt, og ikke mindst forståelse (faglighed), ”hele vejen rundt”. Det betyder, at den unge hashryger på opholdsstedet hele tiden har personale til rådighed, der er i stand håndtere de situationer (fx abstinenser i den tidlige fase) under hele behandlingsforløbet.

Visitator  får en gennemtænkt og planlagt helhedsorienteret behandlingsindsats

Behandlingen foregår hos Komphash, gennem en lokal HAP-konsulent, hvor den unge kommer frem og tilbage via opholdsstedets kontaktperson. På den måde kan udeblivelse fra samtalerne minimeres og kontaktpersonen har ”fingeren på pulsen” i forhold til den aktuelle situation i behandlingsforløbet. I de tilfælde hvor det er nødvendigt, kommer HAP-konsulenten ud på opholdsstedet og tager samtalerne der.

Feedback fra et af de mange opholdssteder vi samarbejder med:

”Som leder af et socialpædagogisk opholdssted, hvor målgruppen er børn og unge med store psykosociale og komplekse psykiatriske problemstillinger, sagde vi tidligere konsekvent nej, til unge der havde et hashmisbrug. Da erfaringen fra andre lignede steder var, at de unge ikke var terapeutisk tilgængelige, hvis de havde et kontinuerligt misbrug. Desuden havde vi en stærk bekymring for, at det skulle brede sig til de andre sårbare børn og unge på opholdsstedet. 

Men vi kunne også konstatere, at der kom mange henvendelser i forhold til vores målgruppe, hvor der var en ”overbygning” med et hashmisbrug. Derfor valgte vi at kontakte Christopher Schmitz, for at indgå et samarbejde med Komphash, for den enkelte ung, hvor et hashmisbrug stod i vejen for deres udvikling i vores regi. 

Det har haft en afgørende betydning, at vi allerede ved indskrivningen af den unge, kunne indgå aftale om en solid, intensiv og gennemprøvet misbrugsbehandling via Komphash, sammen med anbringende Kommune, den unge og dennes forældre. Derudover valgte vi, at det pædagogiske personale, skulle tage grundforløbet i hashafvænning (HAP), så vi i dagligdagen, kan være med til at motivere og understøtte den enkelte unge, som er i misbrugsbehandling eller som er i risiko for at udvikle et misbrug. 

Vi har samarbejdet med Komphash siden 2019 og kan varmt anbefale det til andre opholdssteder som står overfor lignede overvejelser og udfordringer”. 

– Sindy Flengmark

Leder af Dueslaget Opholdssted For Børn Og Unge