Er det tid til at skifte supervisor?

Kender du det?

Du går ud efter en lang supervision med kollegerne uden en plan for, hvad du specifikt og konkret kan gøre for at hjælpe borgeren næste gang I ses…

Det handler om at få borgerens stemme ind i supervisionen, så vi kan gennemføre bevidste indsatser, der adresserer borgerens behov og ønsker.

Udbrændthed er desværre et fænomen, der optræder blandt alt for mange fagpersoner. Undersøgelser har vist, at udbrændthed ikke handler om mængden af opgaver. Man skulle ellers tro, at det samlede arbejdslæs, var det der til sidst væltede medarbejderen. Når man bliver udbrændt, skyldes det derimod en følelse af ikke at være borgeren til hjælp.

Supervision er ofte mere hyggelig end effektiv. At tale om borgeren og borgerens udfordringer, gør ingen forskel i arbejdet med borgeren. Vi spilder både vores og borgerens tid, hvis ikke vi forpligter os på en mere bevidst supervision, der målbart hjælper borgeren. Netop bevidst er et nøgleord for supervision der rent faktisk gør en forskel.

Det handler om at få borgerens stemme ind i supervisionen, så vi kan gennemføre bevidste indsatser, der adresserer borgerens behov og ønsker. Den eneste der ved hvad der hjælper borgeren, er borgeren selv. Derfor bliver det afgørende hvordan vi spørger borgeren og arbejder med det svar vi får.

Med min supervision stopper vi med at gætte på, hvad der virker, og går direkte til det vi ved, der virker. Vi bruger ”data” til at forstå borgeren, i stedet for ”hypoteser”. Det kræver, at vi går til arbejdet med borgeren på en anden måde, så vi får den data. Tilgangen betyder, at borgeren i højere grad føler sig set og hørt, og når borgeren oplever en mere symmetrisk relation, hvor borgerens ønsker synligt bliver omsat til indsatser, kvitterer borgeren ved at involvere sig mere og tager ejerskab i løsningen af problemet. Resultatet er en glad borger der oplever at problemerne bliver løst og en medarbejder der oplever meningsfuldhed i jobbet.

Hvem er jeres nye supervisor?

Jeg er uddannet ved ICCE – International Center for Clinical Excellence (Certified Trainer) og har uddannet og trænet over 600 fagpersoner i Danmark. Mine resultatet gennem bevidste indsatser er fremlagt i mine seneste bog, se her

Min baggrund, se her

Priser

(pr. time)

Individuelt: 1.500 kr.

Lille gruppe (2-3 personer): 1.800 kr.

Gruppe (4-8 personer): 2.000 kr.

Stor gruppe personer (9-12): 2.500 kr.

For supervision ud af huset tillægges halvdelen af timeprisen pr. køretime.

Kontakt Christopher for at høre, hvordan vi starter vores samarbejde.