Her er dine muligheder som forælder

– Priser, indhold mv.

Køb én enkelt time – eller et helt forløb – du vælger

Der er flere muligheder og forløb. Vi tilbyder både behandling af hashmisbrugeren, coaching af forældre eller et kombineret forløb. Det hele afhænger af dit og din søns behov.

Du kan vælge at købe enkelte rådgivertimer, efter behov – eller du kan vælge at aftale et fast forløb. Det er helt op til dig.

Pris HAP-rådgivning

En rådgivningstime koster 1295 kr.

En rådgivertime giver dig målrettet rådgivning, med udgangspunkt i netop din situation. Du får hjælp til, hvordan du gør i praksis, og hvilke værktøjer du kan anvende.

 

Eksempler på forløb

Indhold:

Forældrecoaching-forløb kan være et intensivt coaching-forløb, hvor du får vores fulde opmærksomhed i f.eks. 3 måneder, det er i gennemsnit den tid det tager at vinde din søn tilbage fra hashen.

I de 3 måneder vil du hele tiden have en uddannet konsulent, som følger dig i processen og hjælper og guider med målrettede råd og vejledning.

Det betyder, at du ikke selv skal finde ud af, hvordan du får værktøjerne til at virke i relationen til din søn. Vi er med hele vejen og giver dig værktøjerne i hånden på en måde, så de virker med det samme. Derudover har du en livline undervejs, så du også kan få hjælp til problemer, der opstår her-og-nu.

Du kan selv vælge, hvem du vil have ved din side. Som udgangspunkt får du en af vores dygtige certificerede konsulenter. Du kan også vælge Christopher, som er grundlæggeren af Komphash, ophavsmand til HAP-metoden og forfatter til bogen ”Forælder til hashryger”. Da der er stor efterspørgsel efter Christopher, er der desværre ventetid. Kontakt os, hvis du vil høre, hvornår Christopher har ledige tider igen.

Forældrecoaching kan f.eks. indeholde:

 • Fuld adgang til din tilknyttede konsulent i 3 måneder med min. 1 ugentlig tjek-ind over telefonen.
 • 4-6 fysiske eller online 1:1 samtaler med konsulenten.
 • E-mail og SMS-kontakt efter behov:  Opstår der pludselige udfordringer udenfor de fastsatte møder og ugentlige tjek-ind, har du mulighed for at kontakte os både pr. e-mail og SMS.
 • Adgang til lukket facebookgruppe.
 • Adgang til videoer, e-bøger og artikler.
 • Bogen ”Forælder til en hashryger”
 • 2 opfølgende samtaler efter endt forløb. Da vi gerne vil måles på at strategien virker på den lange bane, får du 2 opfølgende samtaler á 1 time, 3 og 12 måneder efter afsluttet forløb.

For at sikre at vi arbejder frem efter dine mål, vil du som forberedelse blive bedt om at svare på en række spørgsmål. Dine svar vil udgøre “målstregen” for vores forløb. Når vi nærmer os afslutningen, går vi tilbage til dine svar, og kigger på om vi kom i mål.

Ring for pris på tlf. 70 23 21 21

Indhold

 • Gratis og uforpligtende intro-samtale.
 • Mulighed for at finde det rette match gennem flere behandlere.
 • Mulighed for behandling tæt på.
 • Mulighed for tidsmæssig tilpasning til eksisterende aktiviteter i hverdagen (skole, arbejde o.a.), så behandlingen ikke forstyrrer.
 • Gratis orienterende samtale for evt. kontaktperson om hvordan denne kan støtte behandlingen optimalt.
 • Indledningsvis tests, herunder kognitiv test (screening).
 • Individuel plan for kognitiv genoptræning med udgangspunkt i tests, der guider behandlingen.
 • Konkrete og testede fuld stop-strategier.
 • Nødvendig viden om hash og betydning for hverdagen, formidlet visuelt og letforståeligt, så motivationen indfinder sig.
 • Løbende egen-rapportering via FIT vedrørende samarbejde og udbytte.
 • Afsluttende tests, der viser og beskriver det konkrete udbytte/effekt af behandling, herunder hvilke forventninger der fremadrettet er realistiske ift. skole, praktik osv. og konklusion om evt. videre indsats.
 • Afsluttende statusskriv/afrapportering.
 • Tilbud om evt. deltagelse i afsluttende møde.

Samtaleforløbet er 18 samtaler over 6 uger (den tid det tager for hashen (THC´en, det psykoaktive stof, der giver rusen og de kognitive konsekvenser) at forlade fedtvævet i kroppen og hjernen).

Forløbet består 3 ugentlige samtaler i Roskilde eller lokalt via af en af vores konsulenter, der hvor I bor. Samtalerne forsøger vi så godt som muligt at passe ind i din søns program.

Forløbet starter med en test, der viser det kognitive tab hashen har forårsaget. Testen danner baggrund for den kognitive (genop-)træning som samtalerne indeholder.

“Vinduet” på de 6 uger, er det optimale tidspunkt for genoptræningen, herunder at forstå hashens betydning, og dermed mindske risikoen for tilbagefald og blive hashfri på den lange bane.

Mod slutningen af forløbet, og inden vi slipper ham, gentages testen for at måle: 1) Effekt af træning og 2) Afgøre hvorvidt han er tilbage på fuld kognitiv kraft, hvor han kan håndtere hans hverdag og realisere de mål han har i livet.

Testresultatet er visuelt (søjler) og give et klart billede af henholdsvis tab ved hashrygning og gevinst ved ophør med hashrygningen.

Desuden byder samtalerne på enkle, konkrete og afprøvede strategier til at stoppe og holde sig hashfri, herunder hvordan han lettest muligt kommer igennem de forskellige faser (reaktioner) i forløbet.

Udover de 18 samtaler, er der to opfølgningssamtaler efter henholdsvis 3 og 12 måneder, da vi vil måles på hvorvidt det lykkes at etablere hashfrihed på den lange bane.

Vores “track-record” er pt. at vi hjælper 3 ud af 4 til at blive hashfri efter 6 uger og når vi tjekker ind igen efter 3 og 12 måneder.

Pris:
Prisen for hele forløbet er kr. 30.000. Der kan betales i tre rater, henholdsvis:

1.     Rate kr. 10.000 inden 1. samtale

2.     Rate kr. 10.000 efter 6. samtale (på dagen)

3.     Rate kr. 10.000 efter 12. samtaler (på dagen)

Hvis forløbet afbrydes inden det er afsluttet, ophører faktureringen og evt. ubenyttede samtaler inden for seneste ratebetaling mistes og vil ikke blive tilbagebetalt, da der er disponeret over tiden i kalenderen og det med så kort varsel, ikke er muligt at erstatte med andre samtaler.

Hvis jeres søn gerne selv vil stoppe, og I vil være sikre på, at I bruger jeres kræfter bedst muligt og støtter ham optimalt, har I mulighed for at kombinere et behandlingsforløb til jeres søn, med Forældrecoaching.

Jeres søn vil reagere med abstinenssymptomer undervejs i behandlingen. Med Forældrecoaching får I indsigt i og viden om, hvad han går igennem i behandlingen, og hvad I kan forvente af reaktioner. Samtalerne byder på konkrete værktøjer, der gør jer i stand til at støtte ham bedst muligt undervejs.

Hvis I kombinerer jeres søns hashafvænning med et Forældrecoaching-forløb, får I de allerbedste chancer for at hjælpe jeres søn ud af misbruget.

Ring for pris på tlf. 70 23 21 21

Anbefalinger

Hvad siger de mange forældre, der har fået hjælp af Komphash?

Hvordan virker HAP-metoden i virkeligheden?

Læs de mange erfaringer fra forældre, som har været i præcis samme situation som dig.

Et lille udpluk…

”Jeg vil sige dig mange tak for dit arbejde!! Helt vildt!! Du har været en fantastisk support og holdepunkt, når det har været ulideligt, magtesløst og mange flere ord, at være forældre til børn med hashmisbrug. Jeg har tæt kontakt med begge mine børn. Hun er ude af misbruget, har job og vil studere fra sommer. Jeg har fået min datter igen, og hun er sig selv. ”.

– Julie

”I den hårde opstart fase, hvor jeg følte mig magtesløs i forhold til min søns hashmisbrug, følte jeg især at coachingen var til stor hjælp – den var min livline.

Jeg fik konkrete redskaber, som jeg kunne bruge, når jeg stod i de mest håbløse situationer. Coachingen gav mig en vis indre ro, selvom jeg stod midt i kaos. Her efter forløbet føler jeg, at jeg for livstid har fået en kontakt (Komphash – Christopher), som jeg kan kontakte, hvis jeg igen skulle komme i en lignende situation.”

– Bente

” Hej

Vil blot fortælle at det stadig går rigtig godt med vores datter, hun er stadig fri for at ryge hash, og vi er nået der til hvor hun kan sige “den gang jeg røg hash, havde jeg det dårligt”. Vi er åbne omkring det, det samme er hun.

Jeg er taknemmelig for jeg fik kendskab til samt købte din bog.

Du gør et kæmpe stykke arbejde

– Katja