Om HAP-metoden

Vi løser opgaven én gang for alle OG giver stafetten ordentlig videre.

Vores effektivitet er 75%

Vi er i stand til at hjælpe 3 ud af 4 til at blive hashfri, efter et 6 ugers samtaleforløb, og de er hashfri, når vi tjekker ind igen efter 12 måneder.

Vi giver den unge hashryger et fuldt stop. Ikke endnu en pause.

Statistikken og de rå tal lyver ikke.

Det der adskiller vores tilbud

 • Vi er specialister i afvikling af hashmisbrug.
 • Vi taler et sprog hashrygeren forstår og som gør ham nysgerrig på at vide mere.
 • Vores konkrete tilgang med tegninger og enkle værktøjer, har vist sig at virke godt med dem der har mistet kognitiv kraft og dermed refleksionsevne, og som i tillæg har diagnostiske problematikker. 
 • Derudover giver vi helt konkrete anvisninger på hvordan den unge stopper med hashen og skaber motivation og strategier til at fastholde hashfriheden. Vi benytter evidensbaserede stop-strategier.  
 • Vi tilpasser os den unges hverdag. Tilbuddet foregår ”uden om” det indhold og den struktur der evt. allerede eksisterer, så det forstyrrer mindst muligt, og det der allerede virker, kan fortsætte. 

Evidensbaseret metode

Samtalerne tager udgangspunkt i HAP-Metoden (Hash Afvænnings Program), der er en evidensbaseret guideline for behandling af hashmisbrug i Sverige (Anbefalet af Socialstyrelsen). 

 

Samtalerne følger de faser hashrygeren går i gennem under afgiftningen og tager derfor hensyn til de ”skarpe hjørner”, der skal rundes ved at tale om dem inden, og i tide lægge effektive strategier, der gør at tilbagefald undgås. 

 

Samtaleforløbet uddanner hashrygeren i hashmisbruget, så han får den nødvendige indsigt i misbrugets opståen og hvordan det sætter begrænsninger i dagligdagen (funktionsniveau og realisering af mål). 

Sådan gør vi

Over 6 uger med 3 ugentlige samtaler, kommer vi igennem de nødvendige 6 uger (opdelt i 3 faser, hhv. den medicinske, den psykologiske og den sociale fase), det tager for hashen (THC´en, psykoaktive stof) at forlade fedtvævet i kroppen. 

Udover at afviklet misbruget, giver vores behandling også den nødvendige genoptræning af den tabte kognition, der indtil behandlingen sættes i gang, har forhindret de øvrige indsatser der har været iværksat, i at give den ønskede effekt og udvikling. 

Vi gennemfører en række tests indlednings- og afslutningsvis i forløbet. De  ”måler afstanden” mellem et liv med hash og et hashfrit liv.

Det gør os i stand til at:

 1. Dokumentere den kognitiv restitution (genoptræning).
 2. Reelt vurderer, om hashrygeren er færdigbehandlet.

 

Sammenlagt giver dette os en dokumentation af behandlingseffekten og et skarpt kvalificeret og dokumenteret bud på, hvad personen, der har afsluttet behandlingen, reelt er i stand til at tage på sig af udfordringer. På den måde undgår vi endnu et nederlag i livet, der sender personen tilbage i misbrug.

Gennem et stærkt og grafisk let overskueligt statusskriv, der også indeholder egen rapportering om, hvordan forløbet opleves af den ”der sidder i stolen”, giver vi stafetten videre, så en eventuel videre foranstaltning eller et nyt skridt ud i livet lykkes.

 • Gratis og uforpligtende intro-samtale.
 • Mulighed for at finde det rette match gennem flere behandlere.
 • Mulighed for behandling tæt på.

 • Mulighed for tidsmæssig tilpasning til eksisterende aktiviteter i hverdagen (skole, arbejde o.a.), så behandlingen ikke forstyrrer.

 • Gratis orienterende samtale for evt. kontaktperson om hvordan denne kan støtte behandlingen optimalt.

 • Indledningsvis tests, herunder kognitiv test (screening).
 • Individuel plan for kognitiv genoptræning med udgangspunkt i tests, der guider behandlingen.

 • 6 ugers forløb med 3 ugentlige samtaler.

 • 2 opfølgende samtaler efter 3 og 12 måneder.
 • Konkrete og testede fuld stop-strategier.
 • Nødvendig viden om hash og betydning for hverdagen, formidlet visuelt og letforståeligt, så motivationen indfinder sig.
 • Løbende egen-rapportering via FIT vedrørende samarbejde og udbytte.

 • Afsluttende tests, der viser og beskriver det konkrete udbytte/effekt af behandling, herunder hvilke forventninger der fremadrettet er realistiske ift. skole, praktik osv. og konklusion om evt. videre indsats.

 • Afsluttende statusskriv/afrapportering.
 • Tilbud om evt. deltagelse i afsluttende møde.

Vi dækker det meste af landet

Rund om i landet sidder specialuddannede HAP-konsulenter, der er godkendte til at lave HAP-behandling i Danmark. Det betyder, at vi i langt de fleste tilfælde, kan tilbyde en kvalificereret hjælp lokalt, der hvor behovet er.

Siden 2004… har vi hjulpet hashrygere og deres pårørende med afvikling af hashmisbrug.

Vi tror på at hashmisbrug kræver en særlig tilgang, for at få rygeren til at stoppe. Derfor bruger vi den unikke tilgang Hash Afvænnings Program (HAP-metoden), som er den mest udbredte og anderkendte metode i Norden.

Fordi vi altid arbejder på at forbedre os, hjælper vi i dag 3 ud af 4 til et fuldkomment stop – ikke bare endnu en pause.

Christopher Schmitz, som startede og stadigvæk driver Komphash, var i 2014 initiativtager til et landsdækkende netværk af professionelle behandlere af hashmisbrugere. Ideen med netværket er at løfte behandlingskompetencen i Danmark. Vi oplever at især unge der har et hashmisbrug, ikke får den hjælp, de har krav på.

Netværk af Danske Cannabis Behandlere tæller i dag mere end 400 medlemmer.

Hvad tilbyder vi

Til dig der ryger hash

Til dig der er forælder

Til dig der er sagsbehandler eller behandler