Få en misbrugskonsulent tilknyttet

”Ofte kommer den unge tilbage fra misbrugscentret og kan ikke sige, hvad han har fået ud af det”

”Ofte kommer den unge tilbage fra misbrugscentret
og kan ikke sige, hvad han har fået ud af det”

Det er den besked vi får, når opholdssteder og botilbud kontakter os for at få specialiseret hjælp til fejlslagen misbrugsbehandling.

Inden da har de sendt deres unge med misbrug til det lokale misbrugscenter eller behandlingstilbud. Alt for ofte ender det uden resultat.

De unge oplever ikke noget udbytte af behandlingen, samtalerne bringer ikke noget nyt ind, og før eller siden dropper de ud.

Hvis I ikke er godkendt til misbrugsbehandling og ikke oplever hjælp fra det offentlige behandlingstilbud, har I brug for en, der kan komme i huset og afvikle det misbrug, der ellers blokerer for at komme videre med handleplanen.

Vi forpligter os til at løse behandlingsopgaven indenfor 6 uger

Til forskel for alle andre tilbud forpligter vi os på at løse behandlingsopgaven på 6 uger. Dermed ved I, hvornår I kan forvente et resultat. Vi hører alt for ofte at misbrugscentret ikke kan sige noget om, hvornår misbruget er afviklet. Standardsvaret er: ”Han er ikke motiveret”.

”Forbrug” (lejlighedsvis) af hash er et behandlingskrævende misbrug, fordi hashens udskilningstid er på op til 6 uger. Det er dermed ikke muligt at ryge ”rekreativt”. Korttidshukommelse, indlæringsevne og opmærksomhed er evner der forsvinder med hashrygningen. Det er forklaringen på, hvorfor bare ”lidt” hash effektivt blokerer for det pædagogiske arbejde.

Behandlingen foregår hos jer

Vores dygtige HAP-konsulenter laver behandling i huset, så den unge og personalet ikke skal ”ned på det lokale misbrugscenter”. Det øger antallet af gennemførte samtaler gevaldigt, og er en af forklaringerne på at vi er i stand til at opnå hash/stoffrihed for selv de ”sværeste” døgnanbragte unge. En anden forklaring er vores tætte samarbejde med personalet (vi arbejder med en klar forventningsafstemning), der gør det lettere at støtte den unge i behandling mellem samtalerne.

Tæt samarbejde mellem jer og HAP-konsulenten

HAP-konsulenten kommer altid ud og møder personalet inden behandlingen starter op. Her orienterer HAP-konsulenten om, hvordan der arbejdes i samtalerne, hvad de kan forvente af reaktioner undervejs og hvordan de bedst støtter den unge, der modtager behandling. Orienteringen indeholder også en forventningsafstemning i forhold til samarbejdet, herunder en af afklaring af evt. særlige ønsker og behov fra opholdsstedet.

Det har haft afgørende betydning, at vi allerede ved indskrivningen af den unge, kunne indgå aftale om en solid, intensiv og gennemprøvet misbrugsbehandling via Komphash, sammen med den anbringende kommune, den unge og dennes forældre.

I får et værdifuldt screeningsværktøj til nye indskrevne

Vi tester altid de unge, så vi ved hvilken behandlingsmæssig opgave vi står overfor, og testene kan også benyttes som jeres screeningsværktøj, når I får en ny ung indskrevet. På den måde er vi med til at sikre, at I ikke spilder jeres gode pædagogiske kræfter, fordi der ligger et ubehandlet hashmisbrug og blokerer for udviklingen af den unges evner og færdigheder.

Betaling enten af den visiterende kommune – eller jer selv

Opholdssteder og botilbud griber det forskelligt an. Nogle betaler selv for vores ekspertise, andre får hjælpen betalt gennem den visiterende kommune.

Uanset hvem der bestiller behandlingen, afleverer vi altid et grundigt statusskriv, der med vores tests siger noget kvalitativt om indsats, progression/resultat og evt. videre foranstaltning. Vi deltager også i netværks- og statusmøder efter ønske.

Kontakt Christopher for at høre, hvordan vi starter vores samarbejde, så I kan hjælpe de unge, mens I har dem.

Vi garanterer, at vi kan starte jeres næste behandlingsforløb op indenfor 14 dage.

Christopher Schmitz

Hvem er Christopher?

Danmarks førende ekspert i hashmisbrug

Jeg hedder Christopher Schmitz og har arbejdet med hashmisbrug i 20 år.
Det er ikke for alle at ryge hash. I det øjeblik du tager det første sug, træder du ud på en glat bakke. Nogle ender i bunden af den bakke.
Der sidder jeg og griber dem…
Jeg ville ønske at jeg kunne gribe dem før. Eller fortælle dem, at de aldrig skulle være startet. For hashrygning kan have store konsekvenser for et menneskes liv.
Men ofte ser du først signalerne, når det er ved at være for sent.

Hos komphash har vi forfinet vores behandlingsmetode, så vi i dag kan hjælpe 3 ud af 4.
Alligevel arbejder jeg hver dag på at forbedre den succesrate og uddanne flere behandlere, fordi jeg ved, hvor mange der stadig har brug for hjælp.

LÆS mere om Christopher her

Det siger fagpersonerne

” Jeg har fået råd og vejledning angående en ny tilgang til min klient. Dette har hun profiteret meget positivt af og er nu mere motiveret end nogensinde før samt nået længere i forløbet end ved tidligere forsøg.

Hun formår at være i følelsen, når trangen melder sig, og bruger alle de redskaber, hun har tillært sig, under forløbet med HAP. Jeg er stor fan af HAP-metoden. Den er nem, overskuelig og forudsigelig for min klient og dette giver tryghed både for hende og jeg selv.

– Mia

”HAP-metoden sætter kendt viden i system i en enkel og anvendelig metode, og må anses for at være en stor gave til behandlere. Bogen indeholder så meget viden og så mange erfaringer samlet på ét sted, at jeg nemt kan tilslutte mig bogens titel: ”den vigtigste bog jeg nogensinde har læst om cannabis”.

– Berit (Misbrugsbehandler)

”Dejligt at læse, at hun har deltaget og udviklet sig i forløbet. Det er god positiv læsning. Det vigtigste er at hun er kommet ud af hendes misbrug og har fået nyt håb for fremtiden og er modtagelig for den hjælp hun tilbydes. Tak for et godt stykke arbejde!”

– Kirsten (Familierådgiver, Greve Kommune)