Sidder du på børn og Unge området/Specialrådgivning?

Når der er udfordringer for en ung i en familie og bekymring for den unges udvikling og trivsel, handler det om at støtte den unge og forældrene optimalt.

Vi skal støtte de unge og forældrene

Den unge skal hurtigst muligt hjælpes ud af hashmisbruget, da hashrygningen bremser den naturlige modning og læring. Derfor tilbyder vi en hjælp, der gennem konkrete skridt hjælper den unge ud af misbruget og genoptræner den tabte indlæringsevne, så den unge igen kan udvikle sig og møde alderssvarende forventninger. Formålet med et forløb hos Komphash er at fjerne den barriere, der lige nu forhindrer den unge i at indfri de forventninger han eller hun står overfor. Hvis tidligere indsatser ikke har virket, skyldes det, at hashen effektivt har forhindret, at erfaringer har kunne omsættes til erkendelser og nye strategier.

Forældrene skal om muligt samtidig støttes i at møde den unge gennem konkrete værktøjer. Særligt under afviklingen af misbruget, opstår der udfordrende situationer, som forældrene skal have støtte til håndtere. I nogle tilfælde er der måske helt særlige behov der skal tilgodeses på grund af diagnoser (fx ADHD eller Oppositionel Adfærdsforstyrrelse). Et forløb til forældre er ensbetydende med konkrete råd og vejledning til hvordan de støtter den unges udvikling og trivsel, nu og på sigt, unanset udgangspunktet.

Begge forløb bevilliges efter §52.3.3

Ud fra en samtale med sagsbehandler, skræddersyer vi et forløb efter behovet i hver enkelt familie.

Vi tilbyder kombinerede forløb for både den unge og forældre eller individuelle forløb kun for den unge eller kun for forældrene.

Pris kr. 3.000 pr. måned.

Tilbagemelding fra forælder efter forløb

”Igennem forløbet, er Jeg er blevet mere bevidst om at han selv er nødt til at tage ansvar. Dette har

været rigtig godt for specielt hans skolegang, hvor han i dag er startet op i en Erhvervsklasse.  

 

Jeg er blevet bevist om at vi herhjemme selv kan have et højt konflikt-niveau som ikke gavner ham og derfor er vi startet i parterapi. Mere bevist om hvor vigtigt det er at vi står sammen. 

 

Jeg formår at slappe lidt mere af når han ikke er hjemme, ved at erkende at jeg ikke vil kunne gøre en forskel ved at bekymre mig. Du sagde på et tidspunkt at han selv vælger sit liv og hvordan han lever. Og valg har naturlige konsekvenser. Så er blevet bedre til at sige til ham, at han selv vælger det, men nogle valg har konsekvenser”.  

– Pia