Anbefalinger

Hvad siger de mange professionelle fagfolk, der har læst bogen “Den vigtigste bog du nogensinde har læst om Cannabis”?

Læs udtalelserne – og erfaringerne – fra nogle af de mange professionelle fagfolk, der har læst bogen “Den vigtigste bog du nogensinde har læst om Cannabis” – og som anvender metoden i dag i deres professionelle arbejde.

Nedenstående udtalelser er kun et lille udpluk af de mange tilbagemeldinger vi får.

Hashmisbrug hjælp afvænning

”Jeg netop med stor begejstring og interesse læst bogen Den vigtigste bog du nogensinde har læst om Cannabis”.

Bogen henvender sig til alle med interesse i at forstå, hvordan det er at være fanget i et hashmisbrug og oplyser faktuelt, hvordan vi her i Danmark med en general holdning – at hash ikke er mere skadelig end alkohol, oftest tilbyder en misbrugsbehandling til hashmisbrugere der reelt set ikke tilgodeser hashmisbrugerens behov.

Via mit mangeårige virke som misbrugsbehandler (siden 2003) har jeg med afsæt i den kognitive behandlingsmodel, arbejdet med hashmisbrugere såvel individuelt, som gruppeforløb og derigennem erfaret at det ofte er vanskeligt at ”komme i mål med behandlingen” af hashmisbrugere.

Bogen har for mig været en øjenåbner idet den stiller skarpt på den divergens der er mellem forventninger vi/ jeg har som behandler og hvad en aktiv hashmisbruger reelt rent kognitivt formår. Gennem årene har jeg mødt mange hashmisbrugere som det ikke er lykkedes mig at hjælpe ud af misbruget, af den simple årsag at jeg ikke har haft fokus på hans formåen, samt på hvordan min tilgang må tilpasses det sted ”vi er” i behandlingsforløbet.

Bogens fakta om hashmisbrug, gør den relevant for flere målgrupper idet den konkret beskriver hvordan vi som samfund ser på hashmisbrug og behandling deraf. Desuden argumenterer den på en ganske fin måde for, hvorfor og hvordan vi fremover kan bedre den behandling vi tilbyder hashmisbrugere i Danmark.

HAP metodens struktur og lette tilgængelighed, gør den mulig at implementere for forskellige faggrupper, som ex. mentorer, kontaktpersoner, lærer, misbrugsbehandlere.

Jeg kan på det varmeste anbefale ”Den vigtigste bog du nogensinde har læst om Cannabis” og vil naturligvis straks gå i gang med at ”forstyrre” mine omgivelser med min nye viden om hvordan vi fremover via HAP metoden kan tilbyde en mere målrettet behandling af hashmisbrugere, som har en dokumenteret bedre effekt.

Med sit billede af en joint, på en grøn forside (håbets farve) sin opbygning, krydret med citater, illustrationer og udtalelser af tidligere cannabisbrugere holdes læseren nysgerrig og vil naturligvis fremover være at finde blandt fagbøgerne på mit kontor”.

– Tina Scholdan Larsen, Misbrugsbehandler


Hashmisbrug hjælp afvænning

Bogen ”Den vigtigste bog du nogensinde har læst om cannabis” kommer godt omkring behandlingen af cannabismisbrug. Den giver læseren mulighed for at sætte sig ind i behandlingen af cannabismisbrug fra A-Z, og tager samtidig hånd om faldgruberne, der er i behandlingen af misbrug – parathed, motivation og tilbagefald. Bogen giver desuden et indblik i, at den terapeutiske vinkel, som er mit fagområde, og giver indblik i både vigtigheden af denne, men også, hvor vigtigt det er for en misbruger, at blive set og hørt, som det menneske de er – og ikke kun som en misbruger. Skemaerne og sessions-/periodeinddelingen i behandlingen, er jeg meget begejstret for. Det giver følelsen af at være taget fra A til Z i behandlingen, og det vil gavne mange, som kan se en fordel i at have både vejledning og redskaber samlet i én bog.

Så alt i alt en god læseoplevelse, som giver gode redskaber til behandling af cannabismisbrug.

– Shirley Lausen, Psykoterapeut


Hashmisbrug hjælp afvænning

I bogen tager forfatteren læseren med på en rejse gennem hashens verden. Rejsen går med videnskaben i hånden gennem fakta om hash, forfatterens og andres oplevelser af hashens virkning på hashrygeren. Oplevelserne er baseret på hans og andres møde med rigtig mange hashrygere gennem mange år.

På rejsen er behandleren turguide, forstået på den måde, at denne kender den rejse, som er ny for hashrygeren, men som han/hun netop har påbegyndt ved at indvillige i at mødes med behandleren. Forfatteren deler rundhåndet ud af sine egne erfaringer fra de rejser, hvor han selv har været guide på.

Undervejs har hashrygeren altid muligheden for at vælge andre veje, men guiden har altid hashrygerens mål for øje og har redskaberne til at nå derhen, uanset hvor mange omveje og afstikkere der gøres undervejs.

Rejsen har flere perspektiver og målgrupper og har blandt andet fokus på både den fysiske, den psykiske og den sociale afvikling ved hashrygning samt udvikling igen, når rygningen stoppes.

Endvidere foretages rejsen med stor respekt for hashrygerens integritet og ret til at foretage egne valg. På den måde mødes hashrygeren hvor han/hun er, men med et underliggende krav om at påtage sig ansvaret for eget liv.

Forfatteren overlader metoden til brug for læseren, og gør også opmærksom på, hvor han ser nogle faldgruber, man som behandler kan møde undervejs. Han stiller faktisk krav til behandlerens rolle og evne til selvrefleksion samt gennem erkendelse af egne fejl, at udvikle sig som behandler.

Forfatteren deler rundhåndet ud af sin viden og erfaringer, hvilket kan være en støtte til mere uerfarne behandlere i deres eget arbejde men også bekræfte den mere erfarne behandler i de erfaringer, som denne selv har gjort.

Bogen er fint struktureret og skrevet i et letlæseligt og letforståeligt sprog. illustrationerne en enkle, hvilket gør dem egnede til eventuel kopiering og anvendelse i det direkte møde med hashrygeren, der som udgangspunkt har mistet en del af sine kognitive evner.

Gennem læsningen af bogen har jeg nikket rigtig mange gange – ikke fordi jeg har været ved at falde i søvn- tvært imod, men fordi jeg gennem hele forløbet har kunnet nikke bekræftende til hvad forfatteren skriver. Det beskrevne harmonerer så godt med mine egne erfaringer og oplevelser gennem en lang årrække som misbrugsbehandler. Så, som læser med mange års erfaring fra den pædagogiske samt behandlingsmæssige verden, er bogen en bekræftelse af, hvad der virker i mødet med hashrygeren.

HAP metoden sætter allerede kendt viden i system i en enkel og anvendelig metode, og må anses for at være en stor gave til mindre erfarne behandlere, men kan bestemt også anbefales til mere erfarne behandlere.

Bogen indeholder så meget viden og så mange erfaringer samlet på ét sted, at jeg nemt tilslutter mig bogens titel: ”Den vigtigste bog du nogensinde har læst om cannabis”.

– Berit True Jensen, Psykoterapeut. Mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling


Hashmisbrug hjælp afvænning

”Jeg arbejder på 10. år som misbrugsbehandler og var på 2. hold af HAP uddannelsen. Bogen er fantastisk, ikke bare som opslagsværk, men også som en super introduktion til metoden og baggrunden for den. Den giver en god grundlæggende viden om hash og processen hashrygerne kommer igennem fra før-overvejelsen til handling hen imod det endelige ophør. Kan varmt anbefale bogen både til unge, behandlere og pårørende”.

– Michaela Larsen, ungebehandler på kommunalt misbrugscenter


Hashmisbrug hjælp afvænning

”Da jeg først fik startet på at læse bogen, var det meget svært at stoppe igen.

Det der fængede mig mest, i starten af bogen, er at det er en bog om håb. Den skaber håb for at de unge jeg arbejder med, kan lykkes med at komme ud af deres misbrug, og det er muligt at hjælpe til fra sidelinjen, men uden at overtage styring fra misbrugeren.

Det er en bog, der på en meget respektfuld måde, minder mig om at misbrugere også er mennesker, der ønsker sig medbestemmelse, og at heller ikke misbrugeren kan eller vil udvikle sig, uden at være med i processen. Jeg kan godt lide termerne at være passager på bagsædet, og at finde det neutrale hjørne, og arbejde os ud derfra.

Jeg fik utrolig meget energi af at læse bogen, og fik lyst til straks at komme i gang med samtaler med mine unge.

Jeg har foreløbig haft 2 samtaler, og synes det er utrolig nemt at benytte mig af skabelonen i bogen. Det er nemt at forstå og der er gode eksempler, samtidig med der er plads til at bringe sin egen personlige stil i spil ved samtalen.

I det hele taget synes jeg, at bogen er fremragende. Den indeholder en god vekselvirkning mellem faglige facts, inspiration og tips til hvordan man bedst lykkes med samtalerne, og så en meget konkret skabelon, som er nem at bruge.

Det er tydeligt at bogen er skrevet af en person, der selv har været aktiv med samtaler og som på den måde har samlet en masse erfaring sammen, en person, der synes drevet af et stort ønske om at hjælpe misbrugerne med sine problemer, og som har ”nørdet” metoder igennem længere tid – og heldigvis er klar til at dele ud af disse.

Hvis man deler dette ønske om at hjælpe misbrugere ud af deres misbrug – så er dette bogen man skal læse”.

– Lisbeth Jensen Kontaktperson for unge gennem 14 år