Oplever du at din borger ikke kommer videre i handleplanen?

Selv de borgere der får hjælp til at afvikle hashmisbruget, tager før eller siden et tilbagefald, fordi de løb ind i endnu et nederlag. Forklaringen er, at den behandling der tilbydes, ikke har fokus på den nødvendige genoptræning af den tabte kognition (opmærksomhed, hukommelse og læring). Når vores indsats sættes i gang, ser vi den ønskede effekt, fordi borgeren nu er i stand til at lære af sine fejl og dermed udvikle sine kompetencer.

Det der adskiller vores tilbud fra andres, er at vi er specialister i afvikling af hashmisbrug, og at vi taler et sprog hashrygeren forstår og som gør borgeren nysgerrig på at vide mere.

Vores konkrete tilgang med tegninger og enkle værktøjer, har vist sig at virke godt med de borgere der har mistet kognitiv kraft og dermed refleksionsevne, og som i tillæg har diagnostiske problematikker.

Derudover giver vi helt konkrete anvisninger på hvordan borgeren stopper med hashen og skaber motivation og strategier til at fastholde hashfriheden.

Tilbuddet foregår ”uden om” det indhold og den struktur der evt. eksisterer, så det forstyrrer mindst muligt, og det der allerede virker, kan fortsætte.

Samtalerne tager udgangspunkt i HAP-Metoden (Hash Afvænnings Program), der er guideline for behandling af hashmisbrug i Sverige (Anbefalet af Socialstyrelsen).

Samtalerne følger de faser hashrygeren går i gennem under afgiftningen og tager derfor hensyn til de ”skarpe hjørner”, der skal rundes ved at tale om dem inden, og i tide lægge effektive strategier, der gør at tilbagefald undgås.

Samtaleforløbet uddanner borgeren i hashmisbruget, så borgeren får indsigt i misbrugets opståen og hvordan det sætter begrænsninger i dagligdagen (funktionsniveau og realisering af mål).

Vi tilbyder effektiv afvikling af hashmisbruget hos de borgere du møder

I tilbuddet indgår:

  • 1 gratis formøde. Mulighed for at borgeren kan mødes med en af Komphash HAP-konsulenter inden samtaleforløbet sættes i gang (alliance er afgørende)
  • 3 ugentlige samtaler over 6 uger, inkl. hjemmeopgaver og kontakt udenfor samtalerne
  • Samtale-reminder pr. sms til borger og evt. kontaktperson
  • Statusskriv: afsluttende skriv om progression
  • Skriftlig besked til visitator ved udeblivelse fra samtale
  • FIT- Feedback InformedTreatment – valid selvrapportering fra borgeren om oplevelsen af alliance (samarbejdet) og udbytte (værdien) fra samtale til samtale. Dette indgår også i afsluttende skriv
  • Effektmåling – kognitive og eksekutive tests, der dokumenterer behandlingsresultatet
  • deltagelse i visitationsmøde (formøde) og afsluttende (evaluerende) møde med udgangspunkt i det skriftlige statusskriv
  • Opfølgende samtaler efter hhv. 3 og 12 måneder, da vi vil måles på, at indsatsen virker på den lange bane

Prisen

Prisen for behandlingsforløbet som beskrevet ovenfor er kr. 40.000. Der faktureres ved aftalens indgåelse.

Tilbuddet henviser til §85 efter Serviceloven, da der er tale om hjælp og støtte til genoptræning, specifikt hjælp til kognitiv genoptræning og derved udvikling af den nedsatte psykiske funktionsevne, som hashrygningen har medført for borgeren.