Sidder du på et Jobcenter med borgere, der kører i ring?

Vores forløb med borgeren har et arbejdsmarkeds rettet fokus.

Hver samtale/kontakt skal bringe borgeren tættere på et selvforsørgende arbejde. Derfor bruges der tid på afklaring og undersøgelse af ressourcer/tidligere succeser som konstruktive skridt mod selvforsørgelse. En del af dette arbejde handler om at træne borgerens evne til i højere grad at forstærke forbindelsen mellem tanke-ord-handling og ad den vej øge ansvaret for egen situation. Gennem denne kognitive træning tydeliggøres, hvor forhindringerne for borgerens mål ligger – og dermed hvor energien skal være.

Gennem enkle og konkrete kognitive træningsværktøjer gøres borgeren gradvist i stand til at identificere problemer og finde løsninger, der virker.

Der arbejdes med ”borgeren forrest”, således at borgeren så vidt muligt selv handler på egne løsninger.

Forløbet

Hvis det skal lykkes borgeren at blive selvforsørgende, kræver det, at det reducerede kognitive niveau (gennem hashrygningen) genoptrænes. Uden denne genoptræning vil vedkommende sandsynligvis begynde at ryge igen, så snart han/hun oplever sig presset.

Forløbet indledes med en kognitiv test, der viser hvordan vedkommendes kognitive niveau er reduceret. Det giver et konkret arbejdsredskab i den kognitive genoptræning og virker stærkt motiverende. Efter forløbet på 6 uger gentages testen for at vurdere udbyttet af den kognitive genoptræning.

Forløbet vil have følgende fokuspunkter:

  1. ·   Selvforsørgelse
  2. ·   Kognitiv genoptræning
  3. ·   Social re-orientering

Tilbuddet foregår ”uden om” det indhold og den struktur der evt. eksisterer, så det forstyrrer mindst muligt, og det der allerede virker, kan fortsætte.

Samtalerne tager udgangspunkt i HAP-Metoden (Hash Afvænnings Program), der er guideline for behandling af hashmisbrug i Sverige (Anbefalet af Socialstyrelsen).

Samtalerne følger de faser hashrygeren går i gennem under afgiftningen og tager derfor hensyn til de ”skarpe hjørner”, der skal rundes ved at tale om dem inden, og i tide lægge effektive strategier, der gør at tilbagefald undgås.

Samtaleforløbet uddanner borgeren i hashmisbruget, så borgeren får indsigt i misbrugets opståen og hvordan det sætter begrænsninger i dagligdagen (funktionsniveau og realisering af mål).

Frekvens og varighed:

Forløbet løber over 6 uger med 3 ugentlige samtaler.

En del af den kognitive genoptræning handler om tilpasning til omgivelserne, dvs. at vedkommende (på ny) forstår sig selv i forhold til omgivelserne (social re-orientering).

Pris

Priser:

Kognitiv testning: Indledende test der gentages efter 6 uger. Testen er udgangspunktet for den kognitive genoptræning. Desuden benyttes OAS-testen, der hjælper os til at forstå, hvordan borgeren er i stand til at skabe mening i sit liv og finde kræfterne til at realisere mål.

I alt Kr. 1.400, –  


Samtaler, timepris Kr. 1.500, –  


Skriftlig status og evaluering til visitator/sagsbehandler. Evaluering af forløbet, bl.a. måles på personens egen vurdering af samtalernes værdi og udbytte (egen-rapportering). Kr. 1.800, – 


Inkluderet i prisen er også vores deltagelse i et afsluttende møde med visitator/sagsbehandler og borger. Her gennemgås den progression, der har været og en evt. anbefaling til videre foranstaltning. Denne rapport udleveres.

Fakturering:

Der gives en ugentlig status (eller som det ønskes) og faktureres ugevis: hver mandag sendes en status, og der faktureres for den forgangne uge. En given uge faktureres såfremt minimum én samtale er afviklet.

Samtalernes tidspunkter planlægges ved start. Ved afbud senere end 48 timer før samtalen faktureres 50 %.

Faktureringsoversigt, uge til uge: 

Uge 1: kr. 6.100 (3 samtaler + ½ af test og skr. status)

Uge 2: kr. 4.500 (3 samtaler)

Uge 3: kr. 4.500 (3 samtaler)

Uge 4: kr. 4.500 (3 samtaler)

Uge 5: kr. 4.500 (3 samtaler)

Uge 6: kr. 6.100 (3 samtaler + ½ af test og skr. status)

Pris for forløbet i alt, inkl. samtaler, tests, selvrapportering, skriftlige status og deltagelse i afsluttende møde, kr. 30.200.

For spørgsmål eller yderligere afklaring omkring tilbuddet, kontakt venligst via nedenstående.