Vi har tabt kampen mod hash

Ifølge Karl Erik Stougaard på Nordjyske, har vi tabt kampen mod hash, men KES gør regning uden vært.

KES´ retorik om at det er en “kamp vi har tabt” er forfejlet. Det er ikke en kamp om at komme kriminaliteten til livs, da det altid vil være muligt at underbyde prisen, hvis man forestillede sig statslige udsalgssteder. Rockere og andre kriminelle grupperinger betaler ikke skat og har formentligt lavere produktionsomkostninger, da produktionen er ikke er reguleret af en række krav. Hvis man overhovedet kan tale om en kamp, så må det være forsvaret for de unges hjerner. Vi har allerede problemet. Et statslig blåstempling og lettere adgang gennem legalisering, gør kun udfordringen vi står med endnu større. Forbuddet er vigtig for at signalere, at hash ikke er noget man som borger ikke skal indlade sig med. Præcis som med at kører for stærkt i bilen. Ingen tror på at hastighedsbegrænsningerne betyder, at folk stopper med at kører for stærkt; men det sender et vigtigt signal om man skal lade være fordi det indebærer en alvorlig risiko.

USA er på ingen måde et forbillede. KES spørger retorisk om det ikke er tid til at tænke nyt. Man kunne spørger om det ikke er tid til at tænke nærmere over konsekvenserne af en legalisering i flere amerikanske stater. Hashrygningen stiger blandt skolebørn og mere i de stater der har legaliseret sammenlignet med stater uden legalisering. Jeg har til gode at se de positive effekter af den amerikanske legalisering som KES hævder. Hvor læser han dem?

Det er nødvendigt at læse mere end overskriften, hvis man vil forstå teksten. FN har flyttet hash ud af den oprindelige kategori, men der er ikke ændret på, at hash stadig skal reguleres som et meget vanedannende rusmiddel der kan føre til misbrug. Årsagen til den nye kategorisering ligger alene i at man fra FN´s side anerkender det medicinske potentiale, og med dette tiltage, gerne vil skabe bedre mulighed for forskning.
Samlet er KES´ forslag om en legalisering dumpet, da han blot  bidrager til problemet; flere følelser og synsninger fremfor fakta. 

Læs artiklen fra Nordjyske/KES her