Storkapitalen sætter dagsorden for jointens udbredelse i USA

Selv om en række delstater har legaliseret cannabis i USA, er det i princippet stadig forbudt, fordi USA har et føderalt forbud, som alle delstater er underlagt, uanset deres egne regler. Forbundspolitiet FBI kan i princippet lukke for det hele på et øjeblik. De kan gå ind i alle butikker og konfiskere alt, hvad de finder, og juridisk vil det være helt i orden. Så spørgsmålet er, hvorfor landets forbundspoliti forholder sig passivt, mens flere og flere delstater i fuld offentlighed begår en forbrydelse?

Den tidligere Obama-regning har forholdt sig til problemet ved ikke at håndhæve loven, formentlig fordi der har været tale om, at det er mindre delstater, der ikke har overholdt det føderale forbud.

Der er et stort politisk momentum og mange penge bag legaliseringsdagsordenen. I USA er politik i høj grad drevet af penge, og det er svimlende summer, der er indtjent i de stater, hvor legaliseringen har fundet sted. I staten Colorado, der var den første stat til at legalisere, var indtjeningen i 2015 på 113 millioner dollars. En del af den særlige cannabisskat, som opkræves af de butikker, der udbyder hash, kanaliseres tilbage i samfundet i form af renovering af skolebygninger, sociale projekter og til misbrugsforebyggelse for unge. En af grundene til, at vælgerne i delstat efter delstat har stemt ja til en legalisering, er netop fordi de med Colorado som eksempel har set, hvordan de øgede skatteindtægter er kommet deres lokalsamfund og børn til gode. At der er tale om Big business – eller ”Big Marijuana” – er tydeligt, når man ser på antallet at cannabis salgssteder i Colorado. Her er flere butikker, der sælger cannabis, end MacDonalds og Starbucks til sammen.

Jo længere tid, der går før en føderal indgriben finder sted, desto vanskeligere bliver et indgreb, fordi der udvikles et gigantisk økonomisk marked, der bliver svært at regulere, fordi der ledes penge tilbage i lokalsamfundene.

Man kan frygte, at de delstater, der legaliserer, er godt i gang med at sætte sig selv i en situation, hvor de får skabt økonomi til de offentlige budgetter og dermed tilgodeser deres borgere, men på baggrund af en økonomi, der også har den bagside, at forbruget stiger blandt de helt unge (blandt de 12-17 årige er forbruget steget siden legaliseringen.

Kilde: www.learnaboutsam.org.