Det siger Dr. Google!

Det siger Dr. Google!

I sommerferien havde jeg tid til at læse avisen. For en gang skyld. Jeg kom hurtigt frem til artiklen, der på forsiden blev præsenteret sådan her:

“Danskerne er et antiautoritært folkefærd, men det er farligt, hvis vi tror at vi kan google os til at blive klogere end lægerne”. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Artiklen handler om den meget omdiskuterede HPV-vaccine, der siden lanceringen i 2009 er blevet mindre og mindre populær blandt befolkningen. Angiveligt pga. alvorlige bivirkninger blandt piger.

Artiklen kunne lige så godt have handlet om cannabis.

Lad mig forklare.

Vi skal forholde os skeptisk til den behandling, vi tilbydes af sundhedsmyndighederne. Men tendensen er, at vi er blevet selvbestaltede eksperter, der kan google og facebooke os til sandheden om hvilken behandling, der er bedst for os. Hvor er respekten for lægelig ekspertise og forskning? Borgere, der er bevidste om deres egne sygdomme og forholder sig til den behandling, de bliver tilbudt, er kendetegnet på et sundt demokrati, hvor patienten er aktiv part i behandlingen og ikke bare passiv modtager. Men hvis vi abonnerer på en illusion om, at vi kan google os til den bedste behandling, og dermed se bort fra fagpersoners specialuddannelse og mange års erfaring indenfor et fagfelt, så snyder vi os selv for den bedste behandling. Danskerne lukker sig desværre inde i ekkokamre, hvor de selvdiagnosticerer og deler ukorrekte behandlinger, som det hedder i artiklen. Det er de falske nyheder om behandlinger, der ikke kommer fra myndighederne, der skal angribes, ikke folks interesse i eget patientforløb.

Når artiklen lige så godt kunne have handlet om cannabis, er det selvklart fordi, der også her – omkring såkaldt “medicinsk cannabis” – er etableret et “ekkokammer”, hvor lægefaglig ekspertise og forskningsevidens ignoreres.

 

Kilde: Berlingske 25.06.2017