Pressede forældre

“Jeg har lige haft økonomi samtalen med ham. Han følte sig respektere og hjulpet. (Hans egne ord). Han bad selv om at vi skrev det ned. Så det gjorde jeg. Samtalen var stille og fin. Fuld af nærvær og gode ord”.

Presset

Som forælder til en hashryger er man presset. Presset af bekymring. Af frygt. Af frustration. Men mest presset er man måske i de konfrontationer man har om penge.

Jagten på penge

Hashrygeren skal bruge penge. Prisen for hash svinger, men det gør behovet ikke. Det stiger. Derfor vil det før eller siden blive noget du vil blive konfronteret med som forælder. Hashrygeren er typisk fanget i følgende situation. Han har et ekstraordinært stort behov for penge til at dække behovet og er samtidig ikke i stand til at skaffe pengene gennem fritidsjob eller arbejde. Han vil senest komme til dig når børnepenge/-opsparing og bedsteforældres arv er brugt, og når hvad der kan sælges, er solgt.

Du ved bedst, men…

Som forælder ved du bedst og jeg har ingen ambitioner om at blande mig i hvordan du gør tingene i dit hjem. I min verden er det at hjælpe til i hjemmet, noget vi bare gør. det gør vi fordi vi er så heldige at nyde godt af det fællesskab en familie repræsenterer. Det er med andre ord ikke noget vi skal have betaling for. Logikken om at få penge for at bidrage til det fællesskab man som individ nyder godt, hænger ikke sammen. Sat på spidsen, ville forældre jo med rette kunne kræve betaling for at vaske sønnens tøj, gøre rent, lave mad osv. Desuden sender penge-for-opgaver et signal om, at vi netop kun hjælper hinanden for egen vindings skyld (penge) – og ikke fordi vi godt kan se, at vi også (kvit og frit) trækker en masse ud af fællesskabet i familien.

Du ender med ansvaret for et problem, der ikke er dit

Et andet problem med opgaver-for-penge er at du ender med ansvaret for at fixe det. Det bliver en pengemaskine som du har ansvaret for at holde kørende, da det påhviler dig at levere en opgave, når han kommer for at ”trække i automaten”. Hvis du som forælder allerede, havde et problem med at supporte hans hashrygning med penge, så er det virkelig sat i system på denne måde. Noget helt andet er, at initiativet til at gå ud i den virkelige verden og på reel vis at tjene penge, helt forsvinder med denne bjørnetjeneste. Hvis du tænker at din opgaver-for-penge aftale ikke afholder ham fra at sende ansøgninger og søge job, så kig på hvor mange kræfter der bliver lagt i forsøget på at skaffe sig et job.

Virker det du gør nu?

Den ultimative test på om det er en bjørnetjeneste, er at kigge på resultatet. Spørg dig selv om hans jobsøgning udmønter sig i et job eller ej? Når hashrygeren er meget glad for en opgaver-for-penge aftale er det som nævnt, fordi det er pengeautomat, men også fordi det ikke kræver at han bevæger sig ud af hans komfortzone. Vi ved specifikt om hashrygeren, at han over tid får vanskeligere ved at begå sig socialt og særligt i nye sociale sammenhænge. Vi ved generelt set, at det at søge jobs, gå til jobsamtaler og – som en del af det – få afslag, er en test af selvværdet.

Selvværd i spil

Netop selvværdet er gennem tiden med hashrygning blevet dårligere. Kombinationen af et dårligt selvværd, manglende evne til at begå sig, særlig i nye sociale sammenhænge (som jobsøgning kræver!) – og muligheden for slet ikke at blive udfordret gennem opgaver-for-penge i hjemmet, betyder at hashrygeren ikke kommer videre i forhold til selv at tjene penge på reel vis. Lad mig sige det kort: opgaver-for-penge fastholder ham i misbruget. Derfor gælder det om at lave en aftale, der er ikke er baseret på Quid pro quo, altså noget for noget.

I min nyeste e-bog, gennemgår jeg skridt-for-skridt hvordan du laver en aftale der holder og som lægger den konfrontation I har om penge ned. I e-bogen kan du også læse om:

Supporter jeg hans hashrygning med mine penge?

Hvorfor din nuværende aftale ikke virker

Sådan laver du en aftale der holder

Sådan bryder du selv aftalen

Forældres spørgsmål