Virker strategien også med voksne / udeboende cannabisrygere?

Ideen til e-bogen

Det startede med et spørgsmål fra en forælder, der får mit nyhedsbrev. Lene skrev: ”Jeg har en hjemmeboende voksen søn på 24 som ryger på 6 år. Tænker du metoden vil virke her? ”

I bogen “Forælder til hashryger” taler jeg om ”den unge” og derfor kan man som Lene her, godt foranlediges til at tro, at metoden måske ikke egner sig til voksne cannabisrygere. Den gennemsnitlige debutalder er 16 år og meget få starter som voksne, så det alene forklarer hvorfor jeg skriver om de unge cannabisrygere. Selv om det at ryge cannabis er et ungdomsfænomen som typisk afvikles i takt med alderen, er der naturligvis også voksne cannabisrygere som forældre gerne vil nå. I min e-bog forklarer jeg, hvorfor metoden i lige så høj grad egner sig til voksne og udeboende cannabisrygere.

Denne e-bog rammer fuldstændig ned i vores situation, og de beskrivelser der er deri passer helt og aldeles på vores søns tilstand og formåen. – Mor til voksen cannabisryger

Hvorfor den fysiske alder ikke gør nogen forskel i strategien

Som forælder til en voksen cannabisryger, har du sikkert lagt mærke til, at din søn eller datter er umoden på en række punkter. Det skyldes de ligheder cannabisrygere deler uanset alder (de gennemgås i e-bogen). Cannabisrygere har rent kognitivt samme alder, da de alle oplever følgende: reduceret sproglig formåen, manglende refleksionsevne, dårlig korttidshukommelse, ringe indlæringsevne og vanskeligt ved at se sammenhænge og skabe helheder.

Den person der er fanget i et cannabismisbrug, oplever de samme begrænsninger uanset alder. Han eller hun er reduceret i sin evne til at tænke og på nøjagtig samme måde, uanset om han eller hun er 16 eller 24 år. Cannabisrygeren har som nævnt vanskeligt ved at finde ord for det vedkommende vil sige og at forstå hvad andre siger. Rygeren har vanskeligt ved at reflektere og lære af sine erfaringer og vanskeligt ved at planlægge og huske. Det er på den måde ikke den fysiske alder der er afgørende, men derimod hvordan cannabisrygeren uanset alder, begrænses i hans eller hendes måde at tænke på. Cannabisrygeren virker uanset alder, ofte umoden, og det skyldes netop, at han eller hun ender med at tænke på samme begrænsede måde. Det betyder også, at de cannabisrygere vi arbejder med, enten direkte gennem samtaler med dem, eller indirekte gennem forældre, er rimelig forudsigelige i deres tankegang og handlemåder. Deres måde at tænke på, kalder vi cannabismønstret, som vi gennemgik ovenfor.

Det handler om at se personen fremfor misbruget

At hjælpe en cannabisryger handler derfor ikke om hvilken alder han eller hun har, men derimod om hvorvidt den der skal hjælpe, har forstået hvad cannabismønstret indebærer for dialogen, og hvordan man kan kommunikere på trods af det – enten direkte – eller indirekte gennem forælderen, så cannabisrygeren kan se problemet med at ryge.

I e-bogen kan du læse om mere om begrebet “Cannabismønstret” som forhindrer forældre i at komme i gennem med deres budskaber i dialogen. Jeg kommer også ind på hvordan du helt konkret arbejder med strategien, når din søn eller datter er voksen.