Politiker-debat på Facebook

På DR.dk læser jeg d. 6. maj, at Alternativet vil lade borgerne dyrke cannabis i køkkenhaven. Alternativets Torsten Gejl udtaler følgende:

“Vi ved, at 41,5 procent af de 16 til 24-årige har prøvet cannabis. Det svarer til 249.000 unge. I og med, at der er så mange, der bruger stoffet, så er vi nødt til at få det under kontrol. Måden at få det under kontrol kan være at give adgang til hjemmedyrkning”.

Men Torsten Gejl gør regning uden vært, når han sætter lighedstegn mellem “prøvet” og “bruger”. De statistiske begreber er ikke det samme. Enten bruges tallet manipulerende for at få en politisk dagsorden i gennem, eller også er det uvidenhed. Det tal, TG refererer til, dækker over “Nogensinde” (livstidsprævalens). Det tal han skulle have brugt, er det tal der siger noget om “udbredelse” og dermed hvor mange, der “bruger” cannabis, og det tal er “seneste måned”. Det tal er ifølge Sundhedsstyrelsen (“Narkotikasituationen i Danmark 2017”), 8,5 procent og ikke 41,5 procent.

Jeg lavede et opslag på min Facebook-side om dette. Det medførte en interessant dialog. Se herunder hvad der skete:

TG svarer:
Fair nok. Men meningen er ikke at sige, at alle dem, der har prøvet det også bruger det. Jeg siger senere i talen, at der ikke er nogen, der ved hvor mange, der bruger det, men at jeg selv skyder på, at det skal tælles i hundredetusinder, hvis man tager alle med.

Mit svar:
Den spekulative retorik, som du kommer med her, i form af en påstand, der ikke kan kontrolleres (“i hundredetusinder”), er problematisk, fordi du lægger din egen “beregning” ind som et vægtigt argument i debatten. Det duer ikke. Du har ret til din holdning ikke til din egen fakta.

TG svarer:
Helt totalt forkert. Så længe jeg tydeligt anfører, at det er mit eget bud, så kan jeg sige hvad jeg vil. Jeg siger netop, at det er et bud, fordi ingen kender tallet. Det er til gengæld total manipulation, når du gengiver min tale i de bidder, der passer i din dagsorden. Hele dette opslag er manipulation, fordi du plukker i virkeligheden for at underbygge en konstrueret argumentation.

Mit svar:
Du tager næste skridt i problematisk retorik og laver motivspekulation… Jeg følger ikke med ned af den vej. Ha en god dag, Torsten

TG svarer:
Jeg taler ikke om dine motiver. De er for mig ukendte. Jeg siger bare, at du manipulerer, når du citerer mig på en måde, som passer til din forudindtagede holdning.

Mit svar:
Nu skal jeg hjælpe. “Manipulerer” / “forudindtagede holdning” = motivspekulation

Læg mærke til hvordan debatten bliver afsporet og kommer til at handle om retorik i stedet for sagen, nemlig hvor mange der faktisk bruger hash, og dermed hvor stort problemet egentlig er. Når debattører bruger tallene forkert eller tilføjer deres egne ikke-faktuelle tal, så mister debatten et faktuelt afsæt og bliver til en meningsdebat. Det har også sin plads, men det deltager jeg bare ikke i. Jeg har gennem alt for mange år set bagsiden af hashrygning og dermed de skadevirkninger, der er. Skadevirkninger som i øvrigt er ligeglade med om hashen er hjemmedyrket eller ej. Vi ved, at skadevirkningerne er der, og vi ved fra Sundhedsstyrelsen,, hvor mange der bruger hash. Er der mørketal? Altså flere hashrygere end vi fanger statistisk? Naturligvis. Som med al anden statistik. Men at sidde og gætte på, hvad det tal er, er uinteressant, fordi vi under alle omstændigheder allerede har et problem, nemlig 16-24-årige der ryger i et omfang, der er ensbetydende med skadevirkninger. Vi burde i stedet tale om, hvordan vi hjælper dem.