Opsamling på 20 års forskning

De seneste år har bragt betydningsfuld ny forskning om helbredskonsekvenserne af cannabisanvendelse. WHO-rapporten The Health and social effects of nonmedical cannabis use[1] (2016) præsenterer efter 20 år igen en kundskabsoversigt på området. Omkring 30 af verdens førende cannabisforskere har medvirket i rapporten. Her følger en kort gennemgang af de vigtigste fund forskningen har bragt.

Debutalderen er typisk i teenageårene mellem 16-18 års alderen. Cannabisafhængighed er steget i perioden mellem 2001 og 2010 og behovet for behandling af personer med cannabismisbrug er omfattende.

THC-indholdet (det psykoaktive element i cannabis) er steget successivt verificeret (løbende bekræftet, red.) gennem beslaglæggelser i såvel USA som i visse europæiske lande.

Hvad ved vi om kortsigtede/akutte effekter af cannabis?

Den åbenbare kortsigtede effekt er påvirkningen af de psykologiske funktioner som vanskeligheder i bevidsthedsgrad, kognition, perception, affektiv (stemningslejet, følelseslivet, red.) og adfærd. En minoritet af førstegangsanvendere af cannabis bliver meget urolige. Får panikanfald, oplever hallucinationer og opkastning. Disse symptomer kan opleves så ubehagelige, at man søger hjælp. Cannabisanvendelse kan desuden medføre hjertebesvær. Nyere casestudier tyder på, at cannabisrygning kan medføre øget risiko for kardiovaskulær sygdom (hjertekarsygdomme, red.) hos yngre cannabisrygere. Yngre personer bedømmes ellers som lavrisiko for kardiovaskulær sygdom. Nyligt brug af cannabis forringer evnen til at køre bil og bidrager til en øget risiko for trafikulykker.

Hvad ved vi om langsigtede effekter af regelmæssig cannabisanvendelse?

Vi ved, at regelmæssig cannabisanvendelse er forbundet med stor risiko for at udvikle afhængighed. Risikoen varierer dog med anvendelsesfrekvens og alder. Risikoen for afhængighed er bedømt til at være en ud af ti personer som på et tidspunkt anvender cannabis. For unge er det en ud af seks unge, der anvender cannabis, og en ud af tre for personer der anvender cannabis dagligt. Abstinenssymptomerne er veldokumenteret for personer med cannabisafhængighed.

Der er en mere og mere klar videnskabelig støtte for, at et regelmæssigt og omfattende cannabisbrug i teenageårene er forbundet med mere alvorlige og vedvarende negative konsekvenser end ved modsvarende brug under voksenårene.

[1] http://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/