Jeg kan ikke stoppe

Jeg kan ikke stoppe

– eller hvorfor det, der skulle have været et fuldt stop, blev endnu en pause

Når du holder op med at ryge hash, går der lang tid, før du igen føler, at du fungerer optimalt. Det skyldes, at det tager tid for hjernen at genvinde den kognitive kraft, du har mistet ved hashrygning.

”Jeg har holdt flere pauser, men det gør ingen forskel”
– Mikkel

Der går tid, minimum 6 uger, før du har genvundet den kraft, du havde før og dermed føler, at du kan håndtere dit liv på en god måde.

Det er vigtigt, at du bruger den tid på en måde, der effektivt genoptræner hjernen. Det kan du gøre gennem samtaler hos Komphash. Her får du også hjælp til bryde cannabismønsteret.

Cannabismønsteret er de faste tankebaner, hashrygeren anvender. De beskytter hashrygeren mod kritik af hashrygningen. Disse færdige svar og holdninger gør det muligt for hashrygeren at fungere i dagligdagen på trods af hashrygning. Bagsiden af denne beskyttelse er dog en begrænset evne til at se anderledes på de ting, der handler om hashrygerens liv og en reduceret evne til at reflektere og analysere situationer.

Cannabismønstret hænger ofte ved i en periode efter, at du er stoppet med hashen. Det betyder, at den reducerede evne til at reflektere og analysere situationer også opleves efter, at du er stoppet med hashen. Som hashryger bliver du bekræftet i, hvad du har hørt andre sige, nemlig at det ikke opleves anderledes, når man stopper, og det får dig til at starte med hashen igen efter en kort pause.