Hashpsykoser og Psykisk Sygdom

En hashpsykose er en af de sideeffekter, der kan opstå ved hashrygning. Det er en tilstand, hvor personen oplever verden som uvirkelig, og kan give større eller mindre vrangforestillinger. 


Her finder du facts om hashpsykoser, de forskellige typer af psykoser og effekterne på det psykiske helbred.

1. Tegn og symptomer på en hashpsykose


En hashpsykose er en tilstand,  hvor evnen til at skelne mellem fantasi og virkelighed forsvinder


Hvor langtid  tilstanden varer, og hvor intenst den opleves, afhænger af hvilken type psykose,  der er tale om (se pkt 2).


En hashpsykose kan både opstå, mens man har røget (og er skæv) og udenfor selve rusen.


Symptomer kan være en følelse af, at man bliver forfulgt eller overvåget. Fx. at der mennesker, som følger efter én og måske vil gøre én ondt. Det kan også være, at man føler sig overvågent. Fx at der er instaleret kameraer eller mikrofoner, der hvor man opholder sig.


Nogle oplever også at høre eller se ting der, der virker unaturlige.  Altså en en form for hallucination. Det kan fx være folk, som kalder på én. Mærkelige lyde, der opstår uden grund. Ting der skifter form eller farve.


2. Forskellige typer af psykoser


Cannabis inducerede psykoser kan opdeles i to hovedgrupper:  


De toksiske psykoser

De toksiske psykoser opstår under den akutte rus. Rygere kalder det ofte at "få noia på".

En variation af den toksiske psykose indebærer konfusion og delirium, der går over, når cannabissen er ude af kroppen


En anden og værre variation er den cannabisudløste psykose, som kan vare i flere uger.

Personer, der oplever denne form, har vrangforestillinger og er desorienterede i tid og rum. Der kan optræde hallucinationer, og aggressivitet er almindelig. 


Omkring 10 procent af alle cannabisrygere rammes af en sådan toksisk psykose.


De funktionelle psykoser

De funktionelle psykoser, der udgør den anden hovedgruppe, kan optræde kortere eller længere tid – og nogle gange flere år – efter cannabisrygning. 


Funktionel henviser til, at psykosen påvirker hjernens måde at fungere på.

Personen, der oplever en funktionel psykose, har forvredne tanker, vrangforestillinger og paranoide ideer.


Person kan være meget udadreagerende eller optræde meget indadvendt. Svær angst er almindelig.


3.  Fire ammenhænge mellem hash og psykoser/skizofreni


Sammenhængen mellem cannabisbrug og psykoser eller skizofreni har været anerkendt gennem to årtier på mindst fire måder:


#1

Skizofreni-lignende Symptomer hos sunde mennesker

Cannabis producerer mange flygtige skizofreni-lignende positive, negative og kognitive symptomer hos nogle sunde mennesker

#2

Forværer symptomer hos psykotiske

Hos dem, som har en psykotisk forstyrrelse, kan cannabis forværre symptomerne, fremkalde tilbagefald og have negative konsekvenser for sygdommens forløb (Manrique-Garcia et al., 2014)

#3

Sårbare som udvikler psykisk sygdom

Ved et omfattende cannabisbrug kan sårbare personer udvikle en psykotisk sygdom, som er forbundet med den alder, hvor anvendelsen af cannabis begyndte, styrken af THC i cannabissen, anvendelsens hyppighed og varighed

#4

Udvikling af skizofreni i en tidlig alder

Cannabisbrug er forbundet med, at skizofreni udvikles i en tidligere alder. Det er sandsynligt, at eksponering for cannabis er en “del-årsag”, som interagerer med andre faktorer for at fremtvinge skizofreni eller en psykotisk forstyrrelse, men er dog hverken nødvendig eller tilstrækkelig til at kunne gøre dette alene. Symptomer på skizofreni forværres ved anvendelse af cannabis samt af cannabissens styrke. Symptomernes omfang hænger sammen med mængden af cannabis og anvendelsens hyppighed

4. Studier og forskning


Den grundigste gennemgang af sammenhængen mellem cannabisbrug, psykosesymptomer og skizofreni er belyst i en metaanalyse over syv forløbsundersøgelser.


I flere af undersøgelserne i denne litteraturgennemgang har man korrigeret for forstyrrende faktorer. Risikoen for en psykose er i gennemsnit øget med 41 procent blandt dem, der har røget cannabis mindst en gang (1).


Vi ved ikke hvilke mekanismer, der er ligger til grund for, at cannabis kan forårsage psykosesymptomer. En teori er, at den forstyrrelse, som indtagelsen forårsager på sanser, opmærksomhed og eksekutive funktioner, kan være medvirkende.


I en række prospektive undersøgelser (2) er der et konsistent dosis-respons-forhold mellem cannabisbrug i ungdomsårene og risikoen for at udvikle psykotiske symptomer eller skizofreni.

Copyright 2018 by komphash.dk