HAP-metoden virker

HAP-metoden virker, mens der laves studier om, hvad der virker i behandling af hashmisbrug.

Netværk af Danske Cannabis Behandlere er et netværk af fagfolk, ca. 500 af dem, der arbejder med unge og hashmisbrug. Netværket har eksisteret siden 2014 og har uddannet fagfolk i HAP-metoden lige siden.

Over 200 fagfolk har gennemført uddannelsen, og til august udbygger vi uddannelsen til en certificering, da vi oplever en stigende efterspørgsel på fordybelse, så selv de vanskeligste sager kan løses.

Når metoden er succesfuld, skyldes det, at HAP-metoden virker som en tolk for hashrygeren, der oversætter et sprog, han ikke selv forstår, og som er nødvendigt for at bryde ud af hashmisbruget. Hashrygeren møder igennem metoden en beskrivelse af det, han ikke har kunnet beskrive. En ny indsigt, der giver hashrygeren forudsætningerne for at vælge hashen fra.

HAP-metoden er ikke ny. Den har eksistereret i Sverige i over 10 år og er i Sverige national guideline, dvs. den svenske Socialstyrelse, der er øverste myndighed på området, anbefaler ud fra evidensen at bruge HAP-metoden til afvikling af hashmisbrug. De HAP-behandlere, der er uddannet i Danmark, bekræfter den svenske evidens: Det virker. De personer, der får hjælp via HAP-metoden, bliver hashfri.

HAP-metoden skiller sig ud fra andre metoder ved at tage udgangspunkt i cannabinoidernes betydning for den intellektuelle kontrol kombineret med erfaringer fra det kliniske arbejde. Det gør metoden gennemprøvet. I et samarbejde med hashrygeren har metoden udviklet sig fra at være en teori om hjernens neuropsykologiske netværk til at være metode, der bygger på hashrygerens oplevelse af, hvordan fragmenteringen af dette netværk opleves.

Det er ikke ualmindeligt, at hashrygeren undervejs i behandlingen siger: ”Det er første gang, at nogen har været i stand til at forklare, hvordan det hele hænger sammen og give mig konkrete værktøjer til at stoppe”.