Beredskabsplaner

For skoler

Mange skoler oplever det, der kan beskrives som et klassisk dilemma:

“Som organisation havde vi behov for en klar strategi med konkrete trin i forhold til, hvad man gør, og hvordan man møder de unge, der ryger hash. Vi har oplevet, hvor forskelligt medarbejderne så på fænomenet og en stor “faglig” usikkerhed med hensyn til den samfundsmæssige debat om legalisering af hash: Er det et problem – ikke problem? Vi mangler en fælles tilgang med dertil knyttet fælles procedure”.

Hash og skolegang er uforenelige størrelser

Korttidshukommelsen og indlæringsevnen er reduceret i op til 6 uger, hver gang en elev ryger hash. Indlæringsevnen sættes ikke bare på standby – den reduceres i takt med hashrygningen. Det betyder, at skolegang og hash er to helt uforenelige størrelser.

Kerneydelsen skal leveres

Skolernes og institutionernes primære opgave er undervisning, og derfor er det nødvendigt at handle, når eleverne ryger hash.

Skolen eller institutionen kan ikke blande sig i, om eleverne ryger hash udenfor skoletiden, men hvis eleven ikke er modtagelig for undervisning på grund af hashrygningen, så kan skolen eller institutionen sammen med eleven sætte nogle krav til skolegangen, der indirekte får indflydelse på hashrygningen.

Overtrædelse medfører bortvisning

Det er ikke nok at have en holdning og være tydelig omkring den overfor elever og forældre. Og bortvisning løser ikke problemet. Det kræver pædagogisk mod og is i maven, hvis skolen skal kunne håndtere hver enkelt elev, der gør sig erfaringer med hash. Det kræver, at skolen tør sætte en dagsorden med en tydelig ramme, indenfor hvilken der kan arbejdes med problemet, men også forventes en løsning.

Beredskabsplaner etablerer rammen

Beredskabsplaner sikrer, at skolerne kan bevare fokus på deres kerneydelse og dermed “levere bestillingen” om at bringe den unge fra “A til B” i forhold til læringsmål, samtidigt med at der handles på den unges hashrygning.

Hvis skolen ikke tager handling på en ung, der ryger hash, sker der tre ting, der har en alvorlig konsekvens:

 • Skolen flytter fokus fra kerneydelsen (der ikke er misbrugsbehandling) og over på hashmisbruget, fordi det “fylder”
 • Skolen står med en ung, som lærerne reelt ikke kan arbejde med, så det risikerer at blive en dårlig historie for skolen
 • Skolens skift i fokus betyder mindre kraft til kerneydelsen – ikke bare for den unge der ryger hash – men også for de øvrige unge – hvilket afstedkommer flere dårlige historier og færre indskrivninger på skolen

Har I brug for en Beredskabsplan?

Overvej, hvor meget det koster Jer at have elever, der ryger hash?

 • I fokus?
 • I tid brugt på diskussioner – med elever og i personalegruppen?
 • I arbejdstimer på et helt skoleår?
 • I tid der går fra de andre elever?
 • I renommé?

Beredskabsplaner løser problemet én gang for alle ved at give Jer en køreplan, der sikrer, at alle ved, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Med Beredskabsplaner fastlægges på forhånd hvor mange ressourcer, der skal bruges på elever, der ryger hash. Det betyder, at der altid er tilstrækkelige ressourcer til at løse kerneopgaven.

“Det forsvinder ikke fordi vi siger, at vi ikke vil have det”

Findes der en testet måde at sikre kerneydelsen på og samtidig håndtere hashrygning blandt unge, herunder de unge, der “ikke har noget problem” med hashen? Hvad siger de gode erfaringer, og findes der en “pakke”, vi som skole kan sætte ind med, der sikrer, at vi er tydelige udadtil om vores holdning til hash og samtidig gør os i stand til at hjælpe dem, der gerne vil hjælpes?

Komphash giver via Beredskabsplaner svaret gennem et indblik i de gode erfaringer, der findes.

Ønsker du at høre mere om de mange fordele ved Beredskabsplaner, så kontakt os på tlf. 70 23 21 21 eller send os en mail på info@komphash.dk.

Beredskabsplanen er implementeret og har skabt netop den afklarethed, vi manglede. Det vil sige, ansvarsområder er blevet fordelt og folk kender til dem. Samtidigt er proceduren klar, og således er hele organisationen, både de unge og de ansatte, afklaret på, hvordan vi ser på hash og hvorfor.

Fordele efter Beredskabsplanen:

 • Da proceduren er klar, bruges der langt færre ressourcer
 • Beredskabsplanen har skabt en høj forudsigelighed for de unge – vi møder dem med klare informationer om holdning og procedure
 • Vores øjeblikkelige reaktion på de unges brug af hash har haft en meget positiv effekt
 • De unge kender THG’s holdning til hash, der bliver talt og debatteret om emnet
 • Personalet har større fagviden

– Thorshøjgård

“Det har været en rigtig spændende proces for både lærere og ledelse i E-klassen at udarbejde en beredskabsplan i samarbejde med Komphash. Vi fik diskuteret nogle helt grundlæggende værdier for vores arbejde med de unge, og det var en kæmpe sidegevinst i arbejdet med beredskabsplanen”

– Næstved Ungdomsskole

“Vi fik igennem et forløb med Komphash udarbejdet en beredskabsplan, hvor vi også havde en repræsentant fra misbrugscenteret med. Beredskabsplanen skaber tydelighed om rollerne i forbindelse med de unges misbrug og trivsel, så der ikke længere er tvivl om, hvem der gør hvad. Dette gør, at lærerne igen har fokus på deres kerneopgave”.

– Produktionshøjskolen Meritten