Landsdækkende netværk af HAP-konsulenter

Komphash har et netværk af HAP-konsulenter, som dækker det meste af landet. Alle vores HAP-konsulenter er uddannet i HAP-metoden, flere er desuden certificeret HAP-behandlere gennem DCB – Danske Canabis Behandlere.

Som HAP-konsulenter opfylder de gældende vedligeholdelseskrav og modtager løbende supervision på alle behandlingsopgaver. Deres godkendelse er din garanti for, at de hele tiden er opdateret på den nyeste viden og at de arbejder efter best practice gennem datadrevet behandling.

På listen herunder kan du altid se hvem der er godkendt til at gennemføre HAP-behandling i Danmark.

 • Gratis og uforpligtende intro-samtale.
 • Mulighed for at finde det rette match gennem flere behandlere.
 • Mulighed for behandling tæt på.
 • Mulighed for tidsmæssig tilpasning til eksisterende aktiviteter i hverdagen (skole, arbejde o.a.), så behandlingen ikke forstyrrer.
 • Gratis orienterende samtale for evt. kontaktperson om hvordan denne kan støtte behandlingen optimalt.
 • Indledningsvis tests, herunder kognitiv test (screening).
 • Individuel plan for kognitiv genoptræning med udgangspunkt i tests, der guider behandlingen.
 • Konkrete og testede fuld stop-strategier.
 • Nødvendig viden om hash og betydning for hverdagen, formidlet visuelt og letforståeligt, så motivationen indfinder sig.
 • Løbende egen-rapportering via FIT vedrørende samarbejde og udbytte.
 • Afsluttende tests, der viser og beskriver det konkrete udbytte/effekt af behandling, herunder hvilke forventninger der fremadrettet er realistiske ift. skole, praktik osv. og konklusion om evt. videre indsats.
 • Afsluttende statusskriv/afrapportering.
 • Tilbud om evt. deltagelse i afsluttende møde.
 • Samtaleforløbet er 18 samtaler over 6 uger (den tid det tager for hashen (THC´en, det psykoaktive stof, der giver rusen og de kognitive konsekvenser) at forlade fedtvævet i kroppen og hjernen).

Forløbet består 3 ugentlige samtaler i Roskilde eller lokalt via af en af vores konsulenter, der hvor I bor. Samtalerne forsøger vi så godt som muligt at passe ind i din søns program.

Forløbet starter med en test, der viser det kognitive tab hashen har forårsaget. Testen danner baggrund for den kognitive (genop-)træning som samtalerne indeholder.

“Vinduet” på de 6 uger, er det optimale tidspunkt for genoptræningen, herunder at forstå hashens betydning, og dermed mindske risikoen for tilbagefald og blive hashfri på den lange bane.

Mod slutningen af forløbet, og inden vi slipper ham, gentages testen for at måle: 1) Effekt af træning og 2) Afgøre hvorvidt han er tilbage på fuld kognitiv kraft, hvor han kan håndtere hans hverdag og realisere de mål han har i livet.

Testresultatet er visuelt (søjler) og give et klart billede af henholdsvis tab ved hashrygning og gevinst ved ophør med hashrygningen.

Desuden byder samtalerne på enkle, konkrete og afprøvede strategier til at stoppe og holde sig hashfri, herunder hvordan han lettest muligt kommer igennem de forskellige faser (reaktioner) i forløbet.

Udover de 18 samtaler, er der to opfølgningssamtaler efter henholdsvis 3 og 12 måneder, da vi vil måles på hvorvidt det lykkes at etablere hashfrihed på den lange bane.

Vores “track-record” er pt. at vi hjælper 3 ud af 4 til at blive hashfri efter 6 uger og når vi tjekker ind igen efter 3 og 12 måneder.

Pris:
Prisen for hele forløbet er kr. 30.000. Der kan betales i tre rater, henholdsvis:

1.     Rate kr. 10.000 inden 1. samtale

2.     Rate kr. 10.000 efter 6. samtale (på dagen)

3.     Rate kr. 10.000 efter 12. samtaler (på dagen)

Hvis forløbet afbrydes inden det er afsluttet, ophører faktureringen og evt. ubenyttede samtaler inden for seneste ratebetaling mistes og vil ikke blive tilbagebetalt, da der er disponeret over tiden i kalenderen og det med så kort varsel, ikke er muligt at erstatte med andre samtaler.

Christopher Schmitz

Grundlægger, underviser, rådgiver, konsulent, behandler, forfatter, oplægsholder, paneldeltager mv.

Godkendte HAP-konsulenter

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, så skriv eller ring til hovedkontoret, så hjælper vi dig.

Susanne Holmfjeld

Vejle, Fredericia, Kolding, Horsens og Århus.

Mille Bæk

Ishøj, Greve, Solrød og Køge

Lotte Hagen

Syd- og Sønderjylland

Henrijette Fischer

Sæby

Du er god … Jeg er god… Sammen er vi bedst.

Har du mod på at vi sammen undersøger hvor meget hash fylder i dit liv?

Jeg møder dig der hvor du er… med empati og forståelse og uden fordomme.

Mine ungdomsår gik med at ryge hash og jeg ønsker at gøre en forskel og vise dig vejen til en anden måde at håndtere din evt. smerte på.

Henter og bringer dig gerne

Jeg tager samtaler i Vejle, Fredericia, Kolding, Horsens og Århus –  hos dig, walk and talk, online eller på mit kontor.

Kære dig… som går og tænker: ”Hvordan når jeg længere end pauserne?”.

Jeg hedder Mille – nogle kalder mig ”Hende med de 10 procent ekstra”, hende med viljen til at ville andre.

Jeg er uddannet HAP-konsulent og har igennem mange år arbejdet med både unge og voksne, der eksperimenterer eller har et forbrug af hash og hvor det påvirker deres hverdag i en negativ retning.

Hvis det har fyldt for meget og for længe, så kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale. Jeg glæder mig til at møde dig.

Jeg tager samtaler i Ishøj, Greve, Solrød og Køge.

Vil du gerne stoppe med at ryge hash og forandre dit liv og din hverdag?

Er det indtil videre kun blevet til pauser?

Jeg hedder Lotte Hagen og er uddannet HAP-konsulent og har de seneste 20 år arbejdet med unge, der eksperimenterer eller har et forbrug af hash, som påvirker hverdagen i en negativ retning.

Har du røget for længe og har det for mange konsekvenser for dig eller dine nærmeste? Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om muligheden for at blive støttet til et fuldt stop.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Jeg tager samtaler i Syd- og Sønderjylland.

Hvis du har lyst til at blive klogere på din trang og lyst til hashrygning, vil jeg gerne tilbyde dig et samarbejde omkring dette.
Min baggrund for at kunne støtte og vejlede dig væk fra hashen, hvis det er dit ønske, er at jeg i 15 år har arbejde på døgninstitution med unge mennesker, med store udfordringer i livet, hvor b.la. hashen har fyldt meget. De seneste mange år, har jeg arbejdet som dissideret Rusmiddelbehandler, med unge såvel som voksne.

I et forløb hos mig, ønsker jeg at skabe et rum, hvor du føler dig mødt med respekt og tillid, og føler dig set som det menneske du er. Det skal give mening for dig at komme til samtalerne, derfor vil forløbet blive planlagt efter netop dit behov, med udgangspunkt i HAP metoden.
Samtaler udenfor klinik aftales individuelt.

Jeg tager samtaler på min klinik i Sæby og online.

Lasse Rasmussen

Lyngby og Roskilde

Nanna Valet Randrup

Frederikssund – Nordsjælland

Christian Iversen

Storkøbenhavn

Bjørn Due

Midt og Vestjylland. Østjylland efter aftale.

Jeg har i en årrække arbejdet med misbrug og har fundet HAP-metoden yderst effektiv til på en rolig og respektfuld måde, at nå ind til det det handler om. Jeg arbejder med at skabe viden og forståelse, i stedet for en løftet pegefinger og tvang.

HAP-metoden er et rigtig godt værktøj til at hjælpe dig til at forstå dit forbrug og grundene til de oplevelser og opfattelser du har og hvorfor du har forbruget.

Jeg gør meget ud af at have et trygt rum, hvor du føler dig forstået, respekteret og hvor du ikke har følelse af at være i en udsat position. Jeg stræber efter at skabe den forandring du ønsker.

Jeg tager samtaler i Lyngby og Roskilde.

Oplever du at rygestoppet blot bliver endnu en pause?
Vil du være en bedre partner, forælder, kollega?
Vil du have hjælp til at komme ud af det der fastholder dig i et mønster der påvirker dit liv i uddannelse, på jobbet, i parforholdet, i forholdet til dine børn?
og leder du efter en langtidsholdbar løsning?
Jeg har den og jeg er klar.
Igennem 6 uger arbejder vi målrettet om lige præcis det, der udfordrer dig ved hjælp af en gennemtestet metode.
Kontakt mig for en uforpligtende samtale og sammen finder vi vejen ud.

Jeg hedder Nanna Valet Randrup. Jeg er uddannet pædagog og HAP-konsulent og arbejder til dagligt med socialt udsatte børn, unge og familier. Jeg har mange års erfaring med unge der ryger hash og deres forældre.

Hvis du som forældre til en hashryger oplever at dialogen er kørt af sporet og tilliden er væk så giver jeg dig mulighed for at få et forældrecoachingforløb hos mig. I vil få konkrete værktøjer til at genetablere en konstruktiv dialog.

Jeg afholder samtaler i Slangerup, alternativt over Skype eller Zoom.

jeg tager gerne imod dig der kommer fra Nordsjælland og vi finder en løsning der passer.

Det kan være svært at overskue dagligdagens udfordringer uanset hvem man er og hvad man foretager sig. Rigtig mange bruger diverse hjælpermidler for at få hverdagen til at blive mere overskuelig, nogle er mere hensigtsmæssige end andre.

Nogle giver sig selv en pause ved at løbe en tur, drøne en tur i skoven på mountainbike – enkelte kan se ideen i at stresse af med en joint. Dem der vælger at stresse af med en joint, lidt pot eller skunk finder med tiden ud af, at der er ting og oplevelser de er gået glip af.

Rigtig mange har svært ved at finde tilbage til det de husker som var godt, for eksempel af have gået på gymnasiet eller kunne opretholde det gode arbejde de havde. Det er blevet svært at se hvordan gnisten kan tændes igen.

Du har mulighed for en uforpligtende og gratis introsamtale med mig. I samtalen vil du se en ny verden, der giver dig en indsigt om hash, du vil lære nye ting om dig selv og se hvordan du kan vende tilbage til det liv du før har kendt.

Jeg tager samtaler i Roskildeområdet.

Min opgave er at hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv. Dette opnås ikke ved, at jeg fortæller dig, hvad du skal gøre, men ved at vi gør opdagelserne sammen. Hos mig finder du ikke en løftet pegefinger, men støtte og forhåbentlig tillid.

Er du i tvivl om
hvilken HAP-konsulent
du skal kontakte?

Så hjælper vi dig. Skriv til os.