En forældet tænkning

Hvad Er Behandling?

Er HAP en behandlingsmetode? Ja.

Kan måden at arbejde på bruges som et fælles sprog og på den måde en tilgang til de unge? Ja.

“Behandling” betyder “Sprog til forandring”.

Behandling er et dialogværktøj.

Det opsøgende personale, frontpersonalet, er der ude hvor de unge er for at fange dem op, og sikre at de får den hjælp de skal bruge. Ideen er så, at de unge skal sendes “ned i gennem rækkerne” til de endelig når frem til behandlerne, der har til opgave at afvikle misbruget.

Men det er en forældet tænkning…

Det man har set er, at når de unge når ned til behandlerne, har de forlængst tabt motivationen.

Derfor er dem der har kontakten med de unge – uanset hvor i rækkerne de står – nødt til at kunne hjælpe med misbruget her-og-nu.


“Behandling” er ikke noget der SKAL foregår siddende omkring et bord.

Behandling starter når dialogen starter.

Med hashmisbrug er det særlig vigtigt, at vi starter der hvor dialogen allerede er, fordi chancen for at etablere den problemerkendelse det kræver at gå ned til en “behandler”, oftest er ikke-eksisterende.


Vi har bl.a. uddannet pædagoger, støttekontaktpersoner, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker, læger m.fl. i HAP-metoden.

Alle har valgt uddannelsen i erkendelsen af, at “Relationen er der, vi har dem nu – lad os gøre hvad vi kan gennem måden vi møder og taler med dem på”.