Dansk ”forskning”

Lad os lige få begreberne på plads.

Den forsøgsordning, der netop er skudt i gang pr. 1. januar, handler ikke om ”medicinsk cannabis”, men derimod ”om cannabis til medicinsk brug”.

”Medicinsk Cannabis” er udviklet fra de enkelte stoffer i cannabisplanten. I dag findes der to typer af medicinsk cannabis, der er tilladt i Danmark. Sativex mod spasmer og smerte ved sklerose, og Nabilone, som kan udskrives til kræftpatienter for at lindre kvalme og opkastninger efter kemoterapi. ”Cannabis til medicinsk brug” er udviklet ud fra hele planten og indeholder alle de stoffer, cannabisplanten indeholder.

Der er i forsøgsorden tale om, at patienterne får udleveret tørret cannabisblomst, der enten kan drikkes i te eller indtages som damp via en inhalator.

Et af argumenterne for at indlede forsøgsordning med såkaldt medicinsk cannabis var at etablere viden om effekten af cannabis som medicin.

Men det bliver ”op ad bakke”, som man siger.

Her er, hvorfor det bliver svært at dække den viden, der mangler om cannabis som medicin via forsøgsordningen.

De politiske partier bag ordningen har kun afsat 10 millioner kroner til videnskabelige undersøgelser i løbet af de fire år.

Ifølge professor Nanna Brix Finnerup, der bl.a. forsker i effekten på smerter, er det meget begrænset hvor meget viden, man kan opnå for et forskningsbudget på 10 millioner kroner. Det vil reelt være umuligt at få ret meget viden. Man vil kunne gennemføre et-to studier og fx undersøge én speciel type smerter og en-to typer cannabis i ét studie. Studiet skal under alle omstændigheder være meget stort, for at man kan stole på resultatet.

For lidt tid.

Forskerne har kun to år til at udtænke forsøg, finde forsøgspersoner, lave undersøgelser og fortolke data.

Uskarpe konklusioner.

På de uger eller få måneder, et studie kan nå at vare under disse betingelser, bliver det svært at se langtidsbivirkninger, og det vil påvirke konklusionernes skarphed.

Begrænset viden om hvem det hjælper.

Viden om hvilke typer af patienter, der kan have glæde af cannabis som medicin, er stærkt begrænset, så vi ved reelt ikke hvem, vi skal målrette forsøget mod.