Brænder du…eller brænder du ud?

En epidemi af udbrændthed på tværs af alle aldersgrupper, køn, professioner og kulturer er en kendsgerning i verden, som vi kender den i dag.

Forskning peger på at 21-67 procent af professionelle indenfor sundhedsområdet (terapeuter) oplever udbrændthed i særlig høj grad. En hel industri af forfattere, coaches og trænere har forsøgt at løse dette problem med bøger, videoer, apps og retreats. Desværre ser det ikke rigtig ud til, at det virker. Faktisk gør det det værre.

Den oplagte tanke er, at denne epidemiske udbrændthed skyldes et uoverskuelig ”caseload”, altså antallet af sager, som den enkelte skal arbejde med. Men. Der er noget andet og overraskende på spil. Forskning viser, at terapeuter gennemsnitligt ikke formår at hjælpe flere end 50 procent af deres klienter til et målbart resultat, og at det er grunden til, at de oplever udbrændthed.

Det interessante er selvfølgelig, hvordan vi undgår denne udbrændthed. Svaret er relativt enkelt, når vi kender grunden: Effektivitet og løbende forbedring af terapeutens præstationer. Dette opnås ved at spørge klienten, om vi er til hjælp – og på den måde opfange dem vi ikke hjælper – og – i tide gøre noget andet inden de dropper ud af behandling. Værktøjet, der gør tricket, hedder FIT – Feedback Informed Treatment. Resultaterne, når dette værktøj implementeres i terapeutens praksis, taler deres tydelige sprog:

Personalegennemtrækket og sygedage falder dramatisk, klienter opnår bedre effekt af behandling, og færre klienter oplever ingen effekt af behandling.

Denne blog er inspireret af artiklen ”Burnout Reconsidered, What supershrinks can teach us” af Scott Miller, Mark Hubble and Françoise Mathieu (bragt i Psychotherapy Networker, maj/june 2015).

I Komphash er vi certificeret til at hjælpe dig med at implementere dette værktøj i din praksis. Læs mere om FIT supervision her.