Brev til Christopher

Vi er et lille opholdssted med anbragte børn/unge, som ikke har misbrugere i vores målgruppe…

Kære Christopher,

Vi er et lille opholdssted med anbragte børn/unge, som ikke har misbrugere i vores målgruppe, men tydeligt mærker, at det miljø, hvor hash findes trækker i de unge og desværre afprøves. Da misbrugere som sagt ikke er vores målgruppe, vil det være meget at sende vores medarbejdere på en dyr uddannelse og vi vil høre, om det er muligt at købe dig/jer ud til en et-dags kursus/oplæg, hvor der kort gives nogle forklaringer, teorier og værktøjer?

Med venlig hilsen

Marie

Det er mere reglen end undtagelsen, at de mere end 40 opholdssteder og botilbud vi har hjulpet, ikke har misbrugere som målgruppe

Kære Marie,

Hvorfor alle opholdssteder ikke kan undgå misbrug

Tak for din mail. Det er mere reglen end undtagelsen, at de mere end 40 opholdssteder og botilbud vi har hjulpet, ikke har misbrugere som målgruppe. De har alle oplevet, at de unge enten var “tungere i virkeligheden end på papiret” da de blev indskrevet, eller sidenhen begyndte med stofferne.

Hvorfor den pædagogiske indsats ofte ender med at være skønne spildte kræfter

Desværre ser vi alt for ofte, at et godt pædagogisk arbejde ender med at være skønne spildte kræfter, fordi misbruget har fundet vej til opholdsstedet. Hashmisbrug forhindrer effektivt beboeren i at omsætte den pædagogiske indsats, da hashrygeren er besværet af kognitive vanskeligheder som en direkte konsekvens af misbruget.

Hvorfor der går “ikke-opdagede” misbrugere rundt på alle opholdssteder

En af de ting som HAP-uddannelsen stiller skarpt på er, hvornår det er et misbrug. Mange er ikke klar over, at lejlighedsvis hashrygningen kar kognitive konsekvenser, der rækker langt ud over rusen. Ryger man oftere end hver 6. uge, ophobes THC (det der giver rusen og den kognitive nedregulering) i fedtvævet.

Hvor lidt hashrygning der skal til, før det pædagogiske arbejde er spildt?

Har man fx røget bare 3 gange om ugen i 6 måneder, er fedtvævet fyldt op og den kognitive nedregulering, er den nye normaltilstand. Der går derfor mange beboere rundt på opholdsstederne, som ikke har glæde af den gode indsats der gøres.

Hvorfor ingen af de 2 løsninger opholdssteder ofte vælger, sjældent løser problemet med misbrug

Der er flere tilgange i forsøget på at håndtere misbrug på opholdsstederne. Én tilgang er at bruge det kommunale behandlingstilbud og altså sende beboeren ud i byen til en ugentlig samtale og håbe på at det løser problemet. Det er sjældent tilfældet. Vi hører igen og igen, at beboerne dropper samtalerne efter nogen tid. Mens samtalerne står på, beskriver et frustreret personale at de ikke ved hvad der foregår i samtalerne og er hægtet på hvor beboeren er med misbruget.

Én anden tilgang er at have en misbrugskonsulent tilknyttet, der kommer forbi engang om ugen. Heller ikke det, ser ud til at løse problemet med misbrug på opholdsstederne.

Alle opholdssteder oplever misbrug fra tid til anden. Det er en del af ungdomskulturen og derfor også en del at livet på opholdsstederne.

Det optimale tidspunkt at implementere HAP-metoden på

Alle opholdssteder oplever misbrug fra tid til anden. Det er en del af ungdomskulturen og derfor også en del at livet på opholdsstederne.

Man siger, at ”gode aftaler laves i fredstid”. Det bedste tidspunkt at få implementeret HAP-metodens effektive værktøjer, er inden opholdsstedet står overfor misbruget. Det næstbedste, men også seneste tidspunkt, er når misbruget er indenfor huset.

Hvordan visiteringen bliver skarpere efter at HAP-metoden er taget i brug

Når først opholdsstedet har værktøjerne i hånden, har de også en konkret plan for hvordan de går til misbruget når det kommer; helt fra hvordan vi tager samtalerne til hvordan vi sikre en skarpere visitering. HAP-uddannelsen er på den måde med til at holde hashen ude af opholdsstedet, fordi man allerede ved indskrivning, ved hvad man skal spørger om og se efter.

At lære HAP-metoden, er ensbetydende med en få en meget konkret (skridt-for-skridt) metode, til at afvikle hashmisbruget én gang for alle. Det er hverken mere eller mindre end det man har brug for som pædagog på et opholdssted.

Hvordan HAP-metoden forstærker jeres pædagogiske tilgang

Der er ikke tale om en “behandler-uddannelsen”, men en dialog- og værktøjsuddannelse baseret på erfaringer fra behandlere og testet på tværs af faggrupper.

Vi har til dato uddannet over 600 og meget få af dem, arbejder som egentlige behandlere. Ofte er de netop pædagoger. De har alle haft forskellige tilgange i det pædagogiske arbejde lige fra det miljøterapeutiske over mentalisering til Motivational Interviewing og vi ser hvordan HAP-metoden ikke bare går fint i spænd med den pædagogiske tilgang, men også forstærker den, fordi man får skærpet de dialogiske værktøjer.

Hvorfor vi godt tør give en fuldtilfredshedsgaranti på opholdsstedets éngangsinvestering

Jeg kommer gerne forbi til at uforpligtende kaffemøde og fortæller om andre opholdssteder og deres gode erfaringer med at få værktøjerne i hånden. At håndtere misbrug effektivt, er ikke noget man kan lærer på en eftermiddag. Omvendt er det heller ikke noget der tager år. Vores tilpassede HAP-uddannelse gør opholdsstedet i stand til at lave skarpere visitering og afvikle misbruget når det kommer indenfor dørene. Det er en éngangsinvestering, som bliver ved med at give tilbage, hver gang en ny beboer og et potentielt misbrug går gennem døren. Faktisk er vi så sikre på at det virker, at vi giver en fuldtilfredshedsgaranti.

Hvornår det er for sent at få HAP-metodens værktøjer

Det er aldrig for sent at få mere ud af jeres pædagogiske indsats og dermed nå i mål på handleplanerne. Men desværre er der mange beboere der bliver udskrevet inden opholdsstedet når at få værktøjerne i hånden. For dem var det for sent.

Bh. Christopher