Hvorfor så mange opholdssteder vælger en intern HAP-uddannelse

 • Du får en metode, der virker og er testet på opholdssteder.
 • Du får en metode, der er så konkret, at alle dine medarbejdere vil være i gang med værktøjerne inden uddannelsen er afsluttet.
 • Du får 100 procent fokus på jeres udfordring med hashrygende unge.
 • Du bestemmer tidspunktet.
 • Vi tilrettelægger uddannelsen, så det passer ind i jeres skema.
 • Du sikrer en bedre forankring af den viden og de værktøjer I får og mister ikke kompetencen i huset, fordi personale kommer og går.
 • Du sikrer et fællessprog, så alle medarbejdere har samme udgangspunkt og kan støtte hinanden og den unge optimalt frem mod hashfrihed.
 • Du kan dokumentere overfor visitator, at du har en konkret og testet løsning til unge, der ryger hash ved indskrivning eller dem der begynder undervejs.
 • Du får en konkret skabelon på, hvordan du inddrager forældrene.
 • Du får en metode der sikrer, at du også kan afvikle hashmisbruget blandt de ”ikke motiverede”.
 • Du får flere ”gode historier” – og dermed flere indskrivninger, fordi metoden rydder den barriere (hash) af vejen, der lige nu forhindrer jer i at komme i mål med handleplanen.

Det ville være optimalt, hvis vi på stedet selv lærte at benytte metoderne inden for HAP, så vi kunne arbejde med de unge i miljøet og når det passede bedst ind.

Hvad siger nogle af dem, der allerede anvender metoden?

Hashmisbrug hjælp afvænning

”I oktober 2021 gennemgik 9 personaler grunduddannelsen i HAP-metoden på Solglimt. Vi kendte til metoden, da flere af vores unge havde gennemgået samtaleforløb hos Komphash, hvor metoden anvendes. Jeg har personligt arbejdet med unge på døgninstitution/opholdssted i 16 år. I arbejdet med unge, om de så er ekstra udfordret eller ej, vil man unægteligt ind imellem møde unge med misbrugsproblematikker. For vores vedkommende havner ca. 25 % af vores unge på et tidspunkt under opholdet, i det vi betegner som et misbrug, og hovedsageligt med hash.

Jeg har igennem alle år oplevet forskellige tilgange, metoder og strategier og må indrømme, at vi gang på gang har oplevet manglende effekt af alt lige fra kommunale misbrugsforløb, længerevarende misbrugsophold, forsøg på frivillig isolering i sommerhuse osv. Hver gang har både vi og de unge oplevet en form for nederlag og frustration over manglende effekt. Faktisk har vi ind imellem oplevet, at misbruget er blevet
værre, fordi den manglende succes har givet
endnu et nederlag.

Det mest frustrerende for os som omsorgspersoner var, at vi faktisk synes vi lykkes med de forberedende snakke og motivering til at ændre deres mønster med misbrug, men de tilbud vi var afhængige af, følte vi ikke kunne leve op til de håb vi havde for de unge.
Allerede første gang vi havde unge i et forløb hos Komphash kunne vi mærke en forskel fra de andre forløb. Forskellen var, at de unge ikke bare følte, at det var ”en sludder med en voksen”, de kom tilbage og berettede om, at det der blev talt om, gav mening, at de følte behandleren kunne læse deres tanker og at det var anderledes end hvad de havde prøvet før. Når det er sagt, så var det også tydeligt at de unge følte, at de kom på arbejde i forløbet, de skulle aktivt bidrage med input, udfyldelse af test osv. Når de unge kom tilbage, var de tydeligt brugte, men vi havde svært ved at støtte op om dem og helt vide hvad de havde været igennem.

Vi oplevede desværre flere gange, at det blev for svært for de unge at forblive i forløbet, de stak af fra tiderne, eller nægtede at tage af sted på dagen, dette til trods for, at de blev ved med at formulere, at det gav mening for dem. Derfor besluttede vi, efter en samtale med Christopher Schmitz, fra Komphash, at det ville være optimalt hvis vi på stedet selv lærte at benytte metoderne inden for HAP, så vi kunne arbejde med de unge i miljøet og når det passede bedst ind.

For at støtte bedst muligt op om projektet valgte vi at både ledelse og en 3-4 stykker skulle modtage undervisningen. Vi vidste godt fra start, at alle måske ikke ville komme til at arbejde aktivt med metoden efterfølgende, men det var vigtigt for os, at så mange som muligt kendte til metoden og principperne, så der altid var en der kunne støtte op, når de unge gennemgik forløbende.

Vi har nu været i gang med metoden i et halvt års tid. Vi skal være ærlige at sige, at vi stadig føler os ”nye”, det er altid svært at integrere nye metoder og være tro imod dem. HAP er heldigvis forholdsvis let tilgængelig og tilgangene taler direkte ind i de værdisæt og metoder vi ellers styrer efter.
Opslagsbogen ”Den vigtigste bog du nogensinde har læst om Cannabis” er en god støtte og vi har selv udviklet en mappe med materiale tilpasset til hver enkelt samtale, ud fra bogens anbefalinger.

Det sidste halve år har vi haft 4 unge igennem samtalerne. De to er ude af deres misbrug og to arbejder stadig med deres. Det har været fantastisk at opleve de to, der har haft succes, men vigtigst af alt, vi er heller ikke længere frustreret og magtesløse over de to, der ikke er lykkes endnu, for vi har et redskab som vi kan bruge og vi har tid nok, for vi kan tage det i brug lige når det passer ind”.

Et hashmisbrug stod i vejen for deres udvikling i vores regi

Hashmisbrug hjælp afvænning

”Som leder af et socialpædagogisk opholdssted, hvor målgruppen er børn og unge med store psykosociale og komplekse psykiatriske problemstillinger, sagde vi tidligere konsekvent nej, til unge der havde et hashmisbrug. Da erfaringen fra andre lignede steder var, at de unge ikke var terapeutisk tilgængelige, hvis de havde et kontinuerligt misbrug. Desuden havde vi en stærk bekymring for, at det skulle brede sig til de andre sårbare børn og unge på opholdsstedet.

Men vi kunne også konstatere, at der kom mange henvendelser i forhold til vores målgruppe, hvor der var en ”overbygning” med et hashmisbrug. Derfor valgte vi at kontakte Christopher Schmitz, for at indgå et samarbejde med Komphash, for den enkelte ung, hvor et hashmisbrug stod i vejen for deres udvikling i vores regi.
Det har haft en afgørende betydning, at vi allerede ved indskrivningen af den unge, kunne indgå aftale om en solid, intensiv og gennemprøvet misbrugsbehandling via komphash, sammen med anbringende Kommune, den unge og dennes forældre. Derudover valgte vi, at det pædagogiske personale, skulle tage grundforløbet i hashafvænning (HAP), så vi i dagligdagen, kan være med til at motivere og understøtte den enkelte unge, som er i misbrugsbehandling eller som er i risiko for at udvikle et misbrug.

Vi har samarbejdet med Komphash siden 2019 og kan varmt anbefale det til andre opholdssteder som står overfor lignede overvejelser og udfordringer”.