12 ting jeg forstår om fri hash

Inden du skal ud og nyde weekenden, får du her 12 gode grunde til at en legalisering af cannabis er en dårlig idé.

Få bl.a. styr på følgende:

  • Vil et øget udbud giver flere brugere/øget afhængighed?
  • Vil en legalisering vil fjerne hash-kriminaliteten?
  • Er der evidens for at cannabis er et lægemiddel?

Hvorfor har Christiansborg så lidt tillid til befolkningen, at man tror, at den ved lovliggørelse af cannabis vil gå amok, som en vuggestue i en slikbutik?

Når Christiansborg ikke har lovliggjort cannabis, er det ganske fornuftigt, med tanke på hvad der foregår i USA. Siden Colorado, Washington, Oregon, Alaska og D.C. legaliserede cannabis, er brugen målt som “seneste måned” eller ”aktuelt brug”, forsat stigende over det nationale gennemsnit blandt de 12-17-årige (1)

Hvorfor er der vedblivende et massivt Folketingsflertal imod frigivelse af hash, når mindst 52% af befolkningen ønsker cannabis legaliseret og kun 27% er imod?

Folketingsflertallet imod frigivelse af cannabis, skyldes cannabissen dokumenterede skadevirkninger (2) og de kedelige samfundsmæssige konsekvenser man har set i de amerikanske stater hvor man har frigivet cannabis (3). Når befolkningen repræsenteret i et snævert flertal mener, at lovliggørelse er en god idé, skyldes det bl.a. at professionelle meningsmaskiner, fremsætter filosofisk argumentation, der at den travle læser samles op som ”dokumenteret”. I et samfund hvor evidenstoget buldrer derudaf, ser man stort på evidens omkring cannabis. Hvis de offentlige meningsdannere ikke vil beskæftige sig med evidensen på området, bliver sandheden i befolkningen den historie der fortælles af selvsamme meningsdannere.

Hvorfor tror man, at man risikerer at flere bliver afhængige, når alle kan finde et sted at købe cannabis ulovligt?

Fordi cannabissens illegale status trods alt afholder mange fra at købe cannabis. Udbredelsen har ligget nogenlunde stabil fra 2000-2010, og med en signifikant stigning fra 2010-2013. Fra 2013-2017, er andelen stort set uændret (4). En lovliggørelse vil alt andet lige betyde øget tilgængelighed. Hvis ellers også udbud og efterspørgsels-mekanismen gælder her, må det betyde, at flere vil teste og dermed være i risiko for at udvikle afhængighed og misbrug.

Hvorfor mener man, at folkesundheden har bedre af, at folk hemmeligt køber cannabis, så ingen opdager et eventuelt misbrug, før det er for sent?

Uanset hvordan folk køber cannabis, er der risiko for udvikling af misbrug. Det der gør cannabis afhængigheds-skabende er ligeglad med dets juridiske status. Folkesundheden bliver reduceret i forlængelse af en legalisering. Der ser vi i USA. I Oregon og Washington state har man set at de licenserede butikker har solgt til mindreårige (5). I Colorado, Oregon og Washington state har der fundet en eksplosiv stigning sted I såkaldte ERV (Emergency Room Visits), altså borgere der søger hospitalernes akutmodtagelse for cannabis-forgifning (6). Antallet af bilister i Colorado der var påvirket af cannabis og involveret i fatale trafikuheld, steg med 88% i perioden 2013-2015 (7).

Hvorfor vil man hellere bruge millioner på bekæmpelse af hash-kriminalitet fremfor at legalisere hash, få kendskab til købere og dermed forebygge og afhjælpe afhængighed?

Når vi allerede har problemet med hashmisbrug i samfundet, er der ingen grund til at ”sætte flere varer på hylden”. Argumentet bygger på en forkert præmis om at hash-kriminaliteten ville forsvinde ved en legalisering. Det ved vi ikke vil ske, da de kriminelle grupperinger, altid vil kunne underbyde den offentlige pris, da de ikke betaler skat. Cannabis er et ungdomsfænomen. Det er i de tidligere teenageår man tester cannabis. Hvem skal servicere denne ”kundegruppe”, når en legalisering vil indebære en aldersgrænse for køb på fx 18 år. Der vil med andre ord fortsat være et marked for de kriminelle grupperinger.
Fra Colorado meldes der om øget kriminel aktivitet i form af øget illegal produktion efter legaliseringen. I Oregon sker mindst 70% af den cannabis der sælges (2016) via det sorte marked. 3-4 gange så meget cannabis som der konsumeres i Oregon, forlader staten mhp. illegalt salg (8). Kriminaliteten er steget 11 gange hurtigere i Colorado end i resten af landet (9).

Hvorfor tillader man sig et så indskrænket syn på cannabis, at det kun i små doser og til skyhøje priser kan sælges som lægemiddel?

Cannabis findes i kemisk form som lægemiddel, til patienter med visse alvorlige sygdomme. Når disse præparater ikke er anvendt i et større omfang, skyldes det, at deres effekt er begrænset og at de kun er symptomforbedrende, samt at der eksisterer lægemidler der virker bedre og som altid er førstevalget.

Hvorfor vil man ikke anerkende, at cannabis i århundreder er blevet betragtet som et helsemiddel, der kan være godt for meget?

Den evidens vi har for cannabissens medicinske egenskaber, er stærkt begrænset. Vi mangler god forskning, der i kontrollerede studier kan dokumentere effekt (10).

Hvorfor skal de 12 procent danskere, der har røget hast indenfor det seneste år kriminaliseres, hvis de dyrker cannabis i baghaven?

Tallet er misvisende, idet det ikke fortæller os noget om hvor mange der ryger regelmæssigt, og dermed hvor udbredt rusmidlet er. (tallet er i øvrigt 12,2 (11)). Men pointen her er en helt anden. Nemlig at uanset om vi taler om dem der har røget indenfor det seneste år eller den seneste måned, så har de valgt at kriminalisere sig selv. Vi ville heller ikke begynde at diskutere om det var rimeligt, at ændre loven fordi relativt få kørte for stærkt på vejene. Uanset hvor mange der gør det, er loven til fordi det er farligt.

Hvorfor tillader landspolitikerne sig at ignorere en Overborgmesters begavede forslag til en statsstyring af hash-handlen, når de københavnske politikere har den største erfaring med hash-kriminalitet af alle?

Et bud kunne være at landspolitikerne har sat sig bedre end i sagen end Frank Jensen?

Hvorfor har man gjort sig politisk døve overfor udenlandske erfaringer, som viser, at der intet er at tabe, men alt at vinde ved at frigive hashhandlen?

Hvilke erfaringer?

Hvorfor tror Folketingets lovgivere, at de opnår vælgerforståelse ved at fastholde en hash-lovgivning, der så åbenlyst og uværdigt bliver ignoreret?

Lovgivning handler om, med vælgernes mandat, at etablere et samfund til gavn og glæde for alle. Ikke om at opnå vælgerforståelse. Hvis der er nogen der må føle sig ignoreret, må det være de mange familier der slås med de problemer hashmisbrug medfører.

Hvorfor vil Folketingsflertallet hellere lade politiet kæmpe med livet som indsats mod pusherkriminelle fremfor at udstede en lov, der er i overensstemmelse med det liv, befolkningen lever?

Er ”befolkningen” her lig med de 4,6% af de 16-44-årige (12)der har røget cannabis indenfor den seneste måned? Det er en forsvindende lille del der ryger regelmæssigt. Problemet finder vi blandt de yngste, blandt de 16-24-årige (13). Her er det tilsvarende tal 7,8%


[1] National Survey on Drugs Use and Health (NSDIH), 2006-2017
[2] Rapporten ”Cannabis og Sundhed”, Vidensråd for forebyggelse, 2015 (afsnit 5-9)
[3] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018
[4] ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”, Sundhedsstyrelsen, side 3
[5] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018, side 4
[6] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018, side 5
[7] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018, side 7
[8] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018, side 6
[9] SAM Lessons learned from marijuana legalization in four U.S. states and D.C., March 2018, side 7
[10] Se fx ”Update of cannabis and its medical use”, Bertha K. Madras
[11] ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”, Sundhedsstyrelsen, side 3
[12] ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”, Sundhedsstyrelsen, side 3

[13] ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”, Sundhedsstyrelsen, side 5

Flertalsmisforståelser og myter opstår, når vi ukritiske overtager holdninger fra andre.
Efterprøv disse kilder, og gør det fremover, når nogen sige noget om cannabis. Spørg – “Hvor har du det fra?”

Årsagen til at unge tester cannabis er bl.a. den måde vi taler om det på.

Hvis vi skal forhindre at flere unge ender i et misbrug, må vi der står omkring de unge, tænke på hvordan vi taler om dette rusmiddel.

Jeg tager fat igen på mandag med at ændre retorikken…

God weekend!