10 facts om hash

  1. Efter alkohol er hash det mest anvendte rusmiddel
  2. Cannabis blev/er forbundet med protester mod det etablerede samfund (til forskel fra andre rusmidler er hashbrug forbundet med særlige normer og værdier, der er afvigende i forhold til majoriteten)
  3. Hashmisbrug er knyttet til psyko-sociale vanskeligheder
  4. Rusoplevelser er tillært adfærd - man skal lære at bruge stoffet, sætte sig ind i stoffet og udforske dets muligheder for at få den eftertragtede rusoplevelse. Denne viden, der udvikles sideløbende med hashbruget, bidrager til at give status i ungdomsmiljøet
  5. Det er typisk af jævnaldrende, man får tilbudt stoffet
  6. Hashen betoner fællesskabet - og i dag 30 år efter introduktionen - er det stadig forbundet med ritualer
  7. Hashen tager initiativet og aktiviteten væk og giver kun en del af den tilbage igen
  8. Hash er 6-10 uger om at forlade kroppen og er virksomt ligeså længe
  9. Ved længere tids forbrug skal man have mere hash for at få den samme virkning (toleransudvikling)
  10. Forældre og venners rusmiddelvaner og normer er det, der har størst betydning for, hvornår du har din egen rusmiddeldebut


10 misforståelser om hash

1. "Man bliver ikke afhængig af hash"

Det holder ikke, da praksis viser, at folk bliver ret afhængige af den rus, hashen giver (det vil sige både den kortvarige rus og den kroniske, der lægger effektivt låg på følelser, og pakker folk ind i ligegyldighed). Men hovedsageligt er der tale om en psykisk afhængighed, der ved ophør af hashrygning giver sig udslag i: Irritation, søvnbesvær, psykisk ustabilitet (ked af det/glad/vred/trist/indre kaos), som dog aftager gradvis igen nogle uger efter rygestop. I denne periode kan der også opstå akutte depressioner, da hashrygere ofte føler sig ensomme/isolerede og kan have angstanfald, blive paranoide - og de har ikke i denne første periode evnen til at distancere sig fra problemerne. Nogle af de fysiske abstinenser er: Kvalme, snue, træthed, ulyst til at spise, hovedpine, sved.

2. "Hash fører ikke til misbrug af andre narkotiske stoffer"

Hash fører ikke automatisk til brug af andre stoffer. Langt de fleste af dem, som ryger hash, går ikke videre til andre stoffer. Undersøgelser viser dog også, at det er meget få, som starter direkte på f.eks. heroin, amfetamin eller kokain. De fleste starter med legale rusmidler - f.eks. alkohol og tobak. Herfra går vejen typisk over i rusmidlet hash. Hashbrug bør derfor ses som et vigtigt, og ikke sjældent afgørende, skridt til en stofmisbrugskarriere, som har mange trin, og som kan ende med et omfattende misbrug af alkohol, heroin, amfetamin eller kokain.

3. "Hash er ikke mere skadeligt end alkohol"

Den største forskel er, at hvor alkohol er ude af kroppen på 24-36 timer, kan det tage op til 10 uger, før hashen er ude af kroppen, og som det er tilfældet med alkoholen, virker hashen indtil den er ude af kroppen. Det betyder faktisk, at hvis du som hashryger vil forhindre en ophobning af hash og dermed af virkningen i din krop, skal du vente 6-10 uger mellem hver hashrygning! Der er ingen tvivl om, at både hash og alkohol er skadeligt ved misbrug. Fordi hash langsommere forlader kroppen, er risikoen for at udvikle et misbrug måske større end ved alkohol.

4. "Det kan sagtens lade sig gøre, at have et fornuftigt forhold til hash, dvs. ryge hash som mange voksne drikker alkohol"

Ryger du oftere end hver 6.-10. uge, sker der en oplagring af det virksomme stof THC i kroppen og hjernens fedtvæv. Det betyder, at der med tiden vil ske en ophobning af det stof, der begrænser din tankeevne (navnlig din hukommelse og refleksionsevne), og at du dermed bliver dårligere og dårligere til at fungere. Så længe THC er i kroppen, har det den sløvende effekt og begrænsende virkning på din evne til tænke klart og lære af dine erfaringer. Det betyder, at hvis du ryger hash, som mange voksne drikker alkohol - altså en eller et par gange om ugen - så begrænser du i høj grad din evne til at fungere!

5. "Jeg føler mig normal og frisk lige efter, at jeg har røget hash"

Det hænger sammen med, at rusen ændrer karakter efter længere tids hashrygning. Fra at være sløvende, bliver rusen nu en opkvikkende oplevelse med en følelse af energi og friskhed. Det skyldes, at dit psykiske energiniveau er faldet i forhold til tidligere, hvor du ikke røg hash, og at du nu har glemt det og sammenligner den akutte rus med den kroniske tilstand (sløv hele tiden). Når du ryger hash, tilføres den forreste del af hjernen (frontallappen) blod, og den udvidelse af blodkarrene betyder ny energi og giver hashrygeren en følelse af at kunne overkomme mere.

6. "Jeg bliver ikke dum af at ryge hash"

Se ovenfor! Faktisk er det sådan, at din indlæringsevne og særligt din korttidshukommelse begrænses, og at du efter længere tids hashrygning trækker dig ud af sociale fællesskaber og mister interessen for det, der sker omkring dig. Det vil nogle mennesker nok betragte som dumt!

7. "Som hashryger føler jeg mig ofte misforstået"

Det er ikke de andre, der ikke forstår, hvad du siger! Det er dig, der blevet dårligere til at finde ordene og gøre dig forståelig overfor andre og navnlig dem, der ikke ryger hash.

8. "Det er tilladt at have hash på sig til eget forbrug"

Lad os lige slå fast, at det ikke er tilladt hverken at ryge, opbevare, købe, sælge, indføre, udføre, udlevere, overdrage, modtage eller besidde narkotika, herunder hash.

9. "Selv om jeg ryger hash, har jeg stadig ambitioner og planer for mit liv - jeg er faktisk altid i gang med et eller andet projekt"

Mange hashrygere - også dem der har røget i lang tid - har mange planer og kan redegøre for dem. Virkeligheden er dog ofte, at de stort set aldrig får gennemført et eneste projekt. Projektet skifter bare navn.

10 "Hvis jeg fik en kæreste, der sagde, at jeg skulle holde op med at ryge hash, ville jeg godt kunne stoppe"

Mange hashrygere vil gerne have, at kravet og motivationen til at stoppe hashrygningen kommer udefra. Formentlig fordi de ikke med deres eget lave selvværd kan finde motivationen (desuden er cannabismønstret (de faste tankebaner hos hashrygeren) i høj grad med til at forhindre, at hashrygeren tænker dårligt om hash!). Virkeligheden er, at det kun er den motivation, der kommer fra dig selv, der kan betyde et stop med hashrygningen, for når det bliver rigtig svært, det vil sige, at abstinenserne kommer, og du er alene, er det dig selv, der skal begrunde, hvorfor du skal lade være med at ryge.

Er du i tvivl, om du kan stoppe, men har mod på at prøve (igen), så kontakt Komphash allerede i dag. Ring til os på tlf. 70 23 21 21 eller send os en besked ved at udfylde formularen her.